Шифр: 031

Кафедру релігієзнавства УГІ було створено у 2004 році. Кафедра реалізує у своїй діяльності модель філософської освіти, що спирається на ґрунтовну гуманітарну і професійну підготовку та дозволяє студентам всебічно вивчати історію світової філософії та історію релігій, сучасну філософську та релігійну думку, класичні й актуальні філософські та релігійні першоджерела.

У фаховій філософсько-релігійній підготовці враховано і творчо використано передовий досвід вітчизняних та іноземних науково-освітніх закладів. Щоб набути такий досвід, викладачі кафедри проходять стажування в закордонних університетах, беруть участь у міжнародних дослідницьких і науково-організаційних проектах. Спеціальні семінари для студентів УГІ проводять не лише провідні вітчизняні вчені, але й філософи та релігієзнавці інших країн, зокрема, Мексики, Польщі, Румунії, США.

Кафедра релігієзнавства співпрацює з Інститутом філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Інститутом філософської освіти та науки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, кафедрою філософії Житомирського педагогічного університету, Вищою гуманітарно–теологічною школою м.Підкова Лісна (Польща), інститутом теології університету Монтеморелос (Мексика), університетом Ендрюса (США).

Всього на випусковій кафедрі працює 14 викладачів. Всі викладачі мають базову освіту, яка відповідає фаху. Навчальний процес забезпечують 2 доктори філософських наук (Рибачук М.Ф., Зінченко В.В.), 5 кандидатів філософських наук (Юнусова Є.Й., Жаловага А.С., Мичак А.Г., Ятченко А.Д., Сугоняк В.П.).

Кафедру очолює кандидат філософських наук, доцент Є.Й.Юнусова.

За період існування кафедри було підготовлено 77 бакалаври з філософії, у тому числі диплом бакалавра з відзнакою отримали 10 осіб (12,98%).