Шифр: 7.03050801

Наукова робота кафедри фінансів – здійснюється за комплексною темою "Питання теорії та практики фінансового менеджменту". В межах цієї теми опрацьовуються наступні напрями досліджень:

  • Фінансовий менеджмент, фінансова економіка;
  • Бюджетна система України, місцеві фінанси, оподаткування;
  • Фінансовий (фондовий, валютний) ринок, ринок фінансових (банківських, страхових) послуг;
  • Інвестування та бізнес–планування;
  • Фінансовий аналіз, бухгалтерський та управлінський облік діяльності суб’єктів господарювання.

У проведенні наукових досліджень беруть участь всі працівники кафедри. Лише за останній період викладачами кафедри були видані наступні монографії та підручники:

1) Алькема В.Г. Ендогенний та екзогенний підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб’єктів господарювання /Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях [за ред. проф.. В. С. Сідака]. – К. : ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2012.

2) Пєтухова О.М. Фінанси для фінансистів: Підручник. /За заг. ред. Т.А.Говорушко. - К.: ЦУЛ, 2013.

Співробітники кафедри навчаються в докторантурі (Штанько), в аспірантурі (Нестерова), прикріплені до аспірантури як здобувачі (Джуряк), навчаються в магістратурі за програмою МВА інституту післядипломної освіти AIIAS (Вдовиченко, Джуряк, Лебедєв, Омельчук).

До проведення наукових досліджень систематично залучаються студенти, які під керівництвом провідних викладачів кафедри працюють над написанням курсових та дипломних робіт та в процесах практичної підготовки, беруть участь у наукових конференціях.

Зокрема,, в квітні 2013 р. в УГІ було проведено 3-тю Міжнародну науково–практичну конференцію "Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації" та 8-ту Міжнародну студентську науково–практичну конференцію "Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації Українського суспільства", в межах яких відбулися засідання кафедральної секції "Питання теорії та практики фінансового менеджменту".

Окрім традиційних щорічних засідань кафедральної секції в межах Міжнародних науково-практичних конференцій Інституту (проводяться у квітні), з жовтня 2010 р. кафедра фінансів започаткувала практику проведення на базі УГІ Міжвузівських науково-практичних конференцій з актуальних питань фінансового менеджменту. Так, 27 жовтня 2013 р кафедрою на базі Інституту було проведено Четверту міжвузівську науково–практичну конференцію "Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту", у якій взяли участь загалом 73 особи представники наступних 12 установ: Київський економічний інститут менеджменту (ЕКОМЕН), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, Компанія з управляння активами «Кристалл Менеджмент», Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний університет Державної податкової служби України, Національний університет харчових технологій, НТУУ «Київський політехнічний інститут», УГІ, Університет економіки та права «КРОК», Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. До збірки матеріалів конференції, яку було надруковано та видано учасникам конференції під час реєстрації, увійшло 59 праць, які підготували 64 учасники. У тому числі було надруковано 15 робіт студентів УГІ, виконаних під керівництвом викладачів (Алькема – 4, Кігель – 3, Михальчук – 2, Бєліков – 2, Пєтухова – 1, Нестерова – 1, Лебедєв – 1, Штанько – 1). Під час засідань було заслухано 29 виступів, у тому числі обговорено 22 доповіді. Кращими серед студентських визнано доповіді Чебана Станіслава, студента Українського гуманітарного інституту (науковий керівник – Штанько Л.О.), Сабов Анни-Марії, студентки Національного університету харчових технологій (науковий керівник – Пєтухова О.М.), Реки Дмитра, студента Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, Рудчика Олександра, студента Українського гуманітарного інституту ((науковий керівник – Кігель В.Р.); ці студенти були нагороджені фаховими монографіями та навчальними посібниками, авторами яких є члени Оргкомітету. Для учасників конференції було зроблено екскурсію по Інституту (приводили студенти УГІ Томко А., Чебан С.), екскурсію містом Буча (взяли участь 29 осіб, проводила старший викладач кафедри фінансів УГІ Нестерова О.О.), організовано транспортне обслуговування (водій – Діхтярук О.В.).

Окрім виховної роботи, яку здійснюють усі викладачі під час проведення навчальних занять та позааудиторної роботи зі студентами, кафедра періодично організовує зустрічі зі студентами, старостами академічних груп, окремими категоріями студентів тощо. На засіданнях кафедри обговорюються питання щодо усіх напрямів та аспектів роботи кафедри та, зокрема, запроваджено періодичне звітування кураторів академічних груп на кожному курсі про відвідування, успішність та наявність академічних боргів у студентів. Активізовано виїзди кураторів зі студентами на виставки, пізнавальні екскурсії та колективний відпочинок. Серед інших видів робіт значну увагу кафедра приділяла питанням реклами Інституту та профорієнтації молоді (Штанько, Михальчук, Вдовиченко, Лебедєв). У квітні 2013 року, студенти та викладачі кафедри брали участь у Ярмарку професій (Васильків, Бровари, Буча, Ірпінь). За участю студентів спеціальності фінанси було проведено профорієнтаційну роботу в школах (8-11 класи) міст Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель (Вдовиченко, Михальчук, Штанько). В травні 2013 року було організовано Молодіжний форум «3D» для студентів та випускників шкіл з місійно-виховною метою, де було представлено Інститут та факультети, а також доведено до 450 учасників форуму особливості правил прийому студентів у 2013-2014 навчальному році (Штанько, Джуряк, Михальчук, Вдовиченко).