Шифр: 017

В 2013 році Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за професійним спрямуванням 017 «Фізичне виховання».

Навчально-виховний процес з підготовки студентів напряму підготовки 017 «Фізичне виховання» забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедри теорії та методики фізичного виховання та п’яти інших кафедр Українського гуманітарного інституту (романо-германської філології та порівняльно-історичного й типологічного мовознавства, філософії та релігієзнавства, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, фінансів та менеджменту ЗЕД).

Керівництво кафедри здійснює професор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту, суддя національної категорії, відмінник освіти України Терещенко Валерій Іванович.

За кафедрою закріплено 45 професійно-орієнтованих дисциплін з напряму підготовки 017 «Фізичне виховання». Колектив кафедри має високі потенційні можливості для забезпечення гнучкості навчального процесу, адаптації до змін у навчальному плані та програмах, яких вимагає процес становлення підготовки фахівців з цього напряму підготовки.

На кафедрі працює 10 працівників, з них 5 кандидатів наук, професор, 4 доцента.

Сучасний етап розвитку держави Україна передбачає підготовку висококваліфікованих спеціалістів із вищою освітою. Одним із компонентів державної політики є здоров’я та безпека нації. За останнє десятиріччя статистика Міністерства охорони здоров’я України свідчить про погіршення стану здоров’я різних верст населення, особливо молоді, а останні соціально-політичні виклики засвідчили необхідність підтримки оборони та національної безпеки України.