Шифр: 073

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1999 р. Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за професійним спрямуванням 6.050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (зараз 073 «Менеджмент»).

Кафедра здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, закону України «Про освіту», закону України «Про вищу освіту», Положення МОН України «Про організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ», Положення «Про кафедру Українського гуманітарного інституту».

Кафедра менеджменту ЗЕД співпрацює з Університетом Монтеморелос (Мексика), університетом Ендрюса (США), Вищою теологічно-гуманітарною школою м. Підкова Лєсна (Польща), в яких викладачі кафедри проходять стажування та беруть участь у науково-практичних конференціях.

Всього на випусковій кафедрі працює 9 викладачів. Всі викладачі мають базову освіту, яка відповідає фаху. Навчальний процес забезпечують 1 доктор економічних наук (Алькема В.Г.), 2 кандидати економічних наук та 1 кандидат педагогічних наук (Жапакова Ф.Н., Зінченко В.В., Георгінова Л.В.).

Кафедру очолює професор В.В.Зінченко, дійсний член The Philosophical Pedagogy Association та Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F.Trentowskiego, інших галузевих та міжнародних наукових організацій; автор більш ніж 300 наукових праць (монографії, посібники, розділи наукових книг, переклади, наукові статті у вітчизняних, зарубіжних і міжнародних наукових виданнях); переможець науково-практичного конкурсу «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку в Україні» (2001), лауреат Всеукраїнського конкурсу «Новітній інтелект України» (2007), фіналіст Міжнародної програми міждисциплінарних наукових досліджень Наукового фонду «Антоніо Менегетті» (2012) по категорії «Соціально-гуманітарні науки та економіка» та інш. Його високі міжнародні наукові рейтинги – SPIN-cod of SCIENCE INDEX – 6466-7257; Scopus ID 41262781000; Scopus Author ID 56244928700; ResearcherID Web of Science – K-6835-2012; Copernicus Publications ID – 300609; ORCID iD – 0000-0001-9729-6861.

В.В.Зінченко має тривалий досвід роботи в науковій і освітній сферах, органах місцевого самоврядування, державного управління, політичних структурах та громадських організаціях, а також депутатської діяльності; рганізатор багатьох розробок, підготовки та проведення фокус-груп, загальнонаціональних наукових – соціологічних та економіко-політичних, соціально-психологічних і глибинних експертних – досліджень; є організатором, координатором, членом оргкомітетів значної кількості міжнародних і національних науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів, круглих столів. Вагомим міжнародним науковим визнанням досягнень завідувача кафедри менеджменту ЗЕД є те, що він запрошений до редколегій провідних міжнародних наукометричних видань, зокрема таких, як, «Perspectives of Science and Education»; «Государственный советник»; «Религия.Культура.Человек»; «Наукові студії – XXI»; «Вопросы науки»;«Научный вестник МФ Российской Академии народного хазяйства и государственной службы»; «SCI-ARTICLE»; «Journal of scientific research publications»; «International Journal of Economics and Business Administration»; «Journal of Social Sciences and Humanities»;«International Journal of Education and Information Technology»; «International Journal of Philosophy»; «Social Sciences»;«Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas „Management”»;«Science Journal of Education» та інш.

Перший випуск бакалаврів з менеджменту відбувся у 2003 році, спеціалістів з менеджменту ЗЕД – у 2004 році.

За період існування кафедри було підготовлено 245 бакалаври з менеджменту, у тому числі диплом бакалавра з відзнакою отримали 13 осіб (5,3%), та 98 спеціалістів з менеджменту ЗЕД, у тому числі диплом спеціаліста з відзнакою отримали 9 осіб (9,18%).

У науково-дослідній роботі кафедри беруть участь всі студенти спеціальності. Під керівництвом науковців кафедри за роки її існування студентами підготовлено понад 130 виступів на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах. Серед тем, які були представлені студентами на конференціях можна виділити такі, як: "Особливості сучасних взаємовідносин України та Польщі" (О.Бондаренко), "Практичне значення використання антикризових заходів на малих підприємствах" (І.Корчемна), "Глобалізація інформації як актуальна проблема міжнародних відносин" (І.Плотницька), "Аналіз наслідків вступу в ЄС нових європейських держав" (К.Панасюк) та ін.

Традиційними стали конкурси наукових і науково-пошукових робіт студентів, проведення тижнів кафедри, предметних олімпіад.

В кінці 2016 року завідувач кафедри В.В. Зінченко отримав нагороду Інноваційного центру розвитку освіти і науки.