Шифр: 7.03060104

Фахівець підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності: оптова і роздрібна торгівля; діяльність наземного транспорту; фінансове посередництво; грошове та фінансове посередництво; операції з нерухомістю; діяльність у сфері інформатизації; діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту; надання індивідуальних послуг.

Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу:

  • завідувач сектору, відділу, структурного підрозділу;
  • заступник начальника відділу маркетингу, у т.ч. міжнародного;
  • директор малого підприємства;
  • інспектор з експорту та імпорту;
  • адміністратор;
  • дилер;
  • біржовий маклер;
  • фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.

Наукова діяльність кафедри менеджменту ЗЕД, була започаткована з моменту заснування і з кожним роком піднімається на більш високий рівень. Наукова діяльність вирішує два важливих завдання: підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу та вдосконалення ділових і професійних знань, умінь і навичок майбутніх фахівців.

Кафедра приймає участь в організації розробок, підготовки та проведення загальнонаціональних, міжнародних соціально-економічних досліджень, конференцій, симпозіумів, експертних досліджень, круглих столів (тільки за період 2009-2012 рр. співробітники кафедри прийняли участь у більш ніж 70 міжнародних наукових конференціях, симпозіумах). За період з 1999 р. по 2012 р. було проведено 25 науково-практичних конференцій, круглих столів тощо з яких 18 – міжнародного рівня, у яких науково-педагогічний склад кафедри брав активну участь. Викладачі кафедри проходять стажування як у провідних навчальних та науково-дослідних закладах України, так і у зарубіжних країнах. Кафедра активно співпрацює з вітчизняними та зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами, зокрема, з Університетом Монтеморелос (Мексика), університетом Ендрюса (США), університетом Хагена (Німеччина), Санкт-Петербурзьким державним університетом, Уральським державним економічним університетом, кафедрою менеджменту НТУУ «КПІ», Воронезьким державним університетом, Міжнародним університетом «МИТСО» (Білорусь), Дагестанським державним педагогічним університетом, кафедрою менеджменту організацій ЗДІА, кафедрою економічної теорії НУПС України, відділом зовнішньоекономічних зв’язків ННЦ «Інститут аграрної економіки», Уральським державним педагогічним університетом, Ленінградським державним університетом ім. О.С. Пушкіна, Хакаським державним університетом, Віденським університетом (Австрія), ФГБОУ ВПО «Російська академія народного господарства і державної служби при Президенті Російської Федерації», Вищою теологічно-гуманітарною школою м. Підкова Лєсна (Польща), та інш.

Йде активна співпраця з провідними зарубіжними (Німеччина, Австрія, Росія, Польща, Чехія та інш.) та вітчизняними науковими виданнями, зокрема: «Soziale Wirtschaft», «Kluczowe aspekty naukowej działalności», «Vermögenskonzentration», «Менеджмент в России и за рубежом», «Sozialforschung (WZB)», «Politik und Zeitgeschichte», «Zeitschrift für Philosophie: Globalisierung, Medien und Demokratie», «Психология образования в поликультурном пространстве», «Zum strategischen Machtverhältnis», «Vědecký průmysl evropského kontinentu», «Проблемы современной экономики», «Totallogy-XXI», «Социальная экономика и экономическая политика», «Zprávy vědecké ideje», «Вестник Воронежского государственного университета», «ПОЛИТЭКС-СПбГУ», «Studia methodologica», «Известия Южного федерального университета», «UTOPIE kreativ», «Alma Mater» (Вестник высшей школы)», «Управление инновационным образованием», «Конкурентный потенциал региона», «Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина», «Академічний огляд», «Международные отношения и интеграционные проекты на постсоветском пространстве», «Исследование систем менеджмента отраслевых организаций», «Актуальные проблемы экономики, права, образования», «Актуальні проблеми економіки», «Актуальні управлінські і економічні проблеми сучасності», «Наукові записки НУ «Острозька академія», «Віче. Журнал Верховної Ради України», «Наука й економіка», «Моделі управління в ринковій економіці», «Право та управління», «Проблеми освіти», «Економічний часопис ХХІ», «/Механізм регулювання економіки», «Нове в економічній кібернетиці», «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки» та інш.

На кафедрі менеджменту діє наукова школа «Деліберативний комунікативний менеджмент», керівником якої є В.В. Зінченко, завідувач кафедри менеджменту, доктор філософських наук, кандидат економічних наук. Напрямом наукових досліджень школи є «Світові моделі систем ефективного суспільного-державного та економіко-господарського управління».