Шифр: 7.02030302

Фахівець підготовлений до роботи за такими видами діяльності:

 • викладання англійської мови та літератури, викладання зарубіжної літератури у середніх навчальних закладах;
 • перекладацька діяльність;
 • робота секретаря-референта зі знанням іноземної мови;
 • робота гіда-екскурсовода з іноземними групами;
 • робота у дошкільних навчальних закладах стандартного та експериментального типів;
 • наукові дослідження у сферах іноземної мови, методики викладання та літературознавства.
 • Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу:

  • викладач англійської мови та літератури;
  • викладач зарубіжної літератури у середніх навчальних закладах;
  • перекладач з англійської мови;
  • секретар-референт зі знанням іноземної мови;
  • гід-екскурсовод з іноземними групами;
  • працівник дошкільних навчальних закладів стандартного та експериментального типів.

Викладачі та студенти беруть участь у наступних наукових конференціях:

 • Міжнародна наукова конференція “Іноземна філологія на межі століть”, 2000, Харків, ХНУ ім.. В.Н. Каразіна.
 • Міжнародна науково – методична конференція “Треті Каразинські читання: методика та лінгвістика на шляху до інтеграції” 2003, Харків, ХНУ ім.. В.Н. Каразіна.
 • I Міжнародна науково – практична конференція “Загальні питання філології”, 2004 Дніпропетровськ.
 • IV Міжнародна конференція ”Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мові як іноземній”, Полтава, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2004.
 • On Intercultural Communicatioin Modern Trends in Teaching and Studying English in Ukraine. The 3-d TESOL West-Ukrainian Regional Conference, Khmelnytsky, 2004.
 • II Міжвузівська конференція молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур”, Донецьк, 2004.
 • Communication in the Global Age : Celebrating Ten Years of Development and Success (TESOL). Conference abstracts, Львів, 2005.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти”, Полтава, 2006.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної», Полтава, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 6-7 жовтня 2006 р.
 • Міжнародна конференція: „Intercultural communication in Personality development, Learning a Foreign Language and Training Interpreters”, Полтава, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2007.
 • Communication IV Міжнародна наукова конференція „Актуальні питання перекладу, міжнаціонального спілкування та вивчення іноземних мов” Полтава, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 20 травня 2008 р.
 • Науково – практична конференція за міжнарнародною участю, Буча, Український гуманітарний інститут, 22-23 квіт. 2008 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція „Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України” , 28-29 жовтня 2010 р. Буча, Київська обл.
 • Міжвузівський круглий стіл «Проблеми розвитку міжкультурних систем в контексті глобалізаційних процесів»» грудень 2010 р., Ірпінь.
 • Міжвузівська науково-практична конференція «Мовна підготовка працівників ОВС до проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні», 24 лютого 2011р., Київ.
 • Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія» 14-15 квітня 2011р., Горлівка, Донецька обл.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу» 20-21 травня 2011, м.Ніжин.
 • XVII Tesol-Ukraine International Conference: English in Globalised World. March 15-16, 2012. – Kamianets-Podilsky, 2012.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном”, 15-16 листопада 2012 р., Житомирський державний університет імені Івана Франка.
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України» 11-12 жовтня 2012 р., Український гуманітарний інститут (м. Буча, Київська обл.).
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» 17-18 квітня 2012 р., Український гуманітарний інститут.
 • ІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія» 23-24 квітня 2012 р., Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.
 • Міжнародна наукова інтернет-конференція. Сучасні дослідження лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2013.
 • IX Міжнародна студентська наукова конференція "Актуальні питання перекладознавства, лінгвістики, вивчення іноземних мов міжкультурного спілкування та журналістики", 22 травня, 2013, Полтава.
 • VIІI Міжнародна студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації українського суспільства", Буча, 17 квітня, 2013.

Кафедра активно приймає участь у проведенні виховних заходів для студентів, пропаганда загально людських цінностей, проведення виховних кафедральних заходів. За кожною групою закріплений куратор. У перші дні навчання він допомагає студентам пристосуватися до нового періоду у їхньому житті. Він знайомить їх з аудиторіями, навчальними кабінетами, бібліотекою. Показує зразок ведення журналу, дає корисні поради щодо проведення навчального та вільного часу, самостійної роботи у процесі підготовки до занять (яка є невід’ємною частиною кредитно-модульної системи). З другого по четвертий курс він продовжує супроводжувати і наставляти студентів, співпрацює не лише з викладачами, а й батьками. Куратори проводять також культурно-просвітницьку роботу, відвідуючи разом із студентами театри, музеї, виставки, їздять на екскурсію до таких міст України як: Львів, Чернівці, Одеса, Батурин, Умань, Переяслав-Хмельницький та ін. Студенти беруть участь у таких заходах як: День факультету, «Екскурсія по «Лондону», КВН, День англійської пісні, «Що? Де? Коли?» Кураторами є наступні викладачі кафедри: Налчаджи Л.Й – група ГФ-11, Гладка М.А. – група ГФ-21, Гороховська О.І. – група ГФ-31, Кривцун К.Р. – група ГФ-41.

Кафеда провадить профорієнтаційну роботу в школах згідно з планами інституту. Учні місцевих та регіональних шкіл мають змогу отримати інформацію про факультет, умови навчання та можливості реалізації своїх вмінь і талантів протягом років навчання, а також перспективи подальшого розвитку і працевлаштування. Щорічно для абітурієнтів проводиться День відкритих дверей та мовні олімпіади, де можна не тільки перевірити свої знання і рівень підготовки, а й отримати знижки в оплаті за навчання, зайнявши I-III місце.