Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»
Напрям підготовки: 035 «Філологія»
Кваліфікація: бакалавр з філології
Термін навчання: 4 роки

На сучасному етапі розвитку Української держави однією з проблем є підготовка кадрів для сучасного мовознавства. Підготовка компетентного, духовно багатого, гуманістичного вихованого фахівця, що володіє комплексом сучасних універсальних знань фундаментального характеру; вміннями, навичками і досвідом самостійної діяльності є вимогою часу.

Отримавши диплом державного зразка фахівці з філології можуть біймати наступні посади:

 • Методист;
 • Вихователь зі знанням іноземної мови;
 • Викладач професійно-освітніх закладів;
 • Вчитель англійської мови середнього навчально-виховного закладу;
 • Вчитель зарубіжної літератури середнього навчально-виховного закладу;
 • Гід-екскурсовод з іноземними групами;
 • Вчитель початкового навчально-виховного закладу;
 • Секретар-референт зі знанням іноземної мови.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Філологія» передбачена ґрунтовна професійна підготовка. До циклу професійної підготовки відносяться наступні дисципліни:

 • Перша іноземна мова (граматика);
 • Перша іноземна мова (практика);
 • Перша іноземна мова (домашнє читання);
 • Теоретична фонетика;
 • Порівняльна граматика англійської та української мов;
 • Лінгвокраїнознавство (країн першої іноземної мови);
 • Лексикологія;
 • Стилістика;
 • Історія зарубіжної літератури;
 • Історія англійської мови;
 • Методика викладання зарубіжної літератури;
 • Теорія мовознавства;
 • Вступ до літературознавства;
 • Теоретична граматика;
 • Методика викладання іноземної мови;
 • Основи ділової комунікації (перша іноземна мова);
 • Основи теорії мовної комунікації;
 • Практика перекладу (аспектний переклад);
 • Друга іноземна мова (німецька);
 • Перша іноземна мова (фонетика);
 • Практикум із писемного мовлення (перша іноземна мова);

Вивчення іноземних мов – це вікно у світ, розвиток, самоствердження, пізнання нового, дотик до іноземної культури, можливість подорожувати та спілкуватися з іншими людьми, а також широкі професійні можливості.

Філологія – для тих, хто бажає не тільки навчати інших, але й пізнавати весь світ!