Галузь знань: 07 «Економіка та підприємництво»
Напрям підготовки: 072 «Фінанси і кредит»
Кваліфікація: бакалавр з фінансів
Термін навчання: 4 роки

Розвиток економіки та вдосконалення економічних відносин, активне входження України до світового економічного простору вимагають, зокрема, належної підготовки фахівців в галузі фінансів та фінансового менеджменту. Країні потрібні компетентні, духовно багаті та гуманістично виховані фахівці, які володіють комплексом сучасних знань фундаментального та фахового спрямування, певними вміннями, навичками та досвідом самостійної діяльності, здатні творчо вирішувати проблеми управління фінансовими системами, процесами та ресурсами, чітко дотримуючись чинної нормативно–правової бази.

Отримавши диплом державного зразка фахівці з фінансів і кредиту можуть працювати у всіх сферах і ланках фінансової системи України:

 • комерційних банках,
 • страхових компаніях,
 • інвестиційних фондах
 • інших учасниках фінансового ринку,
 • підприємствах різних галузей,
 • державних органах управління тощо.

Випускник з фаху фінанси і кредит може обіймати наступні посади:

 • фінансовий аналітик,
 • фінансовий менеджер,
 • аналітик фондового ринку,
 • фінансист,
 • економіст в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах,
 • дилер,
 • брокер,
 • страхового агент,
 • ліквідатор-розпорядник майна підприємств – боржників.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Фінанси і кредит» передбачена грунтовна професійна підготовка. До циклу професійної підготовки відносяться наступні дисципліни:

 • Економіка підприємства;
 • Фінанси підприємства;
 • Страхування;
 • Податкова система;
 • Бухгалтерський облік;
 • Фінансовий аналіз;
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання;
 • Банківські операції;
 • Управлінський облік та контролінг;
 • Бюджетна система;
 • Місцеві фінанси;
 • Логістика;
 • Міжнародні валютно-кредитні відносини;
 • Ризикологія;
 • Інвестування.

Якщо Ви обираєте професію фінансиста, маєте знати, що вона потребує стратегічного мислення, уважності, математичного складу розуму, витривалості, старанності та посидючості.

Фінансист повинен вміти раціонально розпоряджатися коштами, правильно визначати нарахування податків, активно діяти у сфері фінансових ринків, захищати заощадження від інфляції.

Фінанси і кредит – для тих, хто бажає, щоб гроші працювали на нього, а не навпаки!