Професійні назви робіт, які здатний виконувати бакалавр з професійного спрямування “Менеджмент “

№ пор.

Назва та шифр професійної групи

Професійна назва роботи

1

2

3

1

1224 *Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, у т.ч. зовнішній

Завідувач сектору, відділу із ЗЕД
2 1226.2 Начальники (інші керівники) та майстри на транспорті, у складському господарстві та зв’язку Завідувач пакгаузу, складу митної служби.

Майстер вантажного району, служби (транспорт, зв’язок, міжнародна логістика)

Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв’язок), майданчика контейнерного (міжнародна логістика)

3 1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності Керівник групи із ЗЕД та зовнішньої торгівлі

Завідувач сектора із ЗЕД та зовнішньої торгівлі

Начальник сектора із ЗЕД та зовнішньої торгівлі

4 1233. Керівники підрозділів маркетингу Директор комерційний

Заступник начальника відділу збуту (маркетингу), у т.ч. міжнародного

Заступник начальник відділу з вивчення кон’юнктури і попиту (в підприємствах торгівлі) ринків, у т.ч. зовнішніх

Начальник комерційного відділу, у т.ч. ЗЕД та зовнішньої торгівлі

5 1235. *Керівники підрозділів матеріально-технічного поста­чання Заступник начальника відділу зовнішньої кооперації, у т.ч. міжнародної

Заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання, у т.ч. у системі ЗЕД

6 1239 *Керівники інших функціональних підрозділів Завідувач господарства

7

1314 *Керівники малих підприємств без апарата управління в оптовій та роздрібній торгівлі Заступник директора (керівника) малої торговельної фірми, у т.ч. яка здійснює ЗЕД

Заступник керуючого магазином

8

1316. Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського), у т.ч. які займаються ЗЕД та зовнішньою торгівлею

9

1317 *Керівники малих підприємств без апарата управління в комерційному обслуговуванні Заступник директора малої фірми (рекламної)

Заступник керуючого агентством (торговельним, рекламним та ін.)

10

1319 *Керівники інших малих підприємств без апарата управління Заступник директора (керівника) малого підприємства у сфері торгівлі у т.ч. зовнішньої

11

3340. Інші молодші фахівці в галузі освіти Методист

Лаборант

12

3411. Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій Брокер

Дилер

Маклер біржовий

Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів

13

3413. Агенти з торгівлі майном Торговець нерухомістю

14

3415. Технічні та торговельні представники Торговець комерційний, у т.ч. у сфері ЗЕД

Агент комерційний, у т.ч. у сфері ЗЕД.

Агент торговельний, у т.ч. у сфері ЗЕД

Представник торговельний, у т.ч. у сфері ЗЕД

уповноважений контори з імпорту та експорту

15

3417 Оцінювачі та аукціоністи Оцінювач-експерт майна підприємств, у т.ч. яке має іноземного інвестора

16

3419 Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі Інспектор торговельний, у т.ч. міжнародної

Організатор з постачання, у т.ч. міжнародного

Організатор із збуту, у т.ч. міжнародного

17

3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів Торговельний брокер (маклер), у т.ч. на міжнародній біржі

18

3422 Агенти з клірингу та експедиції Агент з митного оформлення вантажів і товарів

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)

Агент із замовлень населення на перевезення

Черговий по транспортно-експедиційному агентству (філіалу), у т.ч. міжнародному

19

3423. Агенти із зайнятості й трудових контрактів Інспектор з кадрів

Інспектор з кадрів закордонного плавання

Фахівець з найму робочої сили

Організатор з персоналу, у т.ч. у міжнародних компаніях

20

3429. Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери Агент рекламний

Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)

Представник з реклами

21

3431 Секретарі адміністративних органів Інспектор з контролю за виконанням доручень

Секретар адміністративний

Секретар правління

22

3434.1. Помічники керівників підприємств, установ та організацій Помічник керівника підприємства, установи та організації, у т.ч. з питань ЗЕД

Референт, у т. ч. з питань ЗЕД

23

3434.2. Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів Помічник керівника виробничого підрозділу, у т.ч. з питань ЗЕД.

Помічник керівника іншого основного підрозділу, у т.ч. з питань ЗЕД.

24

3435.2. Організатори діловодства (види економічної діяльності) Організатор діловодства (зовнішньоекономічної діяльності)

25

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління Інспектор

Інспектор із зовнішньоекономічної діяльності

Інспектор з туризму, у т. ч. міжнародного

Фахівець

26

3441 Інспектори митної служби Інспектор митний

27

3444. Інспектори з ліцензій Інспектори з ліцензування ЗЕД

28

3449. Інші державні інспектори Інспектор з експорту та імпорту

29

4222. Службовці з інформування (довідок) Адміністратор

Адміністратор залу

Черговий відповідальний по міністерству (відомству)

Менеджмент – для тих, хто бажає управляти не тільки своїм життям!