Галузь знань: 07 «Менеджмент і адміністрування»
Напрям підготовки: 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: бакалавр з менеджменту
Термін навчання: 4 роки

З 1999 р. Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за професійним спрямуванням «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Кафедра менеджменту ЗЕД співпрацює з Університетом Монтеморелос (Мексика), університетом Ендрюса (США), Вищою теологічно-гуманітарною школою м. Підкова Лєсна (Польща), в яких викладачі кафедри проходять стажування та беруть участь у науково-практичних конференціях.

Всього на випусковій кафедрі працює 9 викладачів. Навчальний процес забезпечують 1 доктор економічних наук, 2 кандидати економічних наук та 1 кандидат педагогічних наук.

Випускники напряму підготовки «Менеджмент» набувають знання, навички та компетенції з:

 • використання сучасних методів діагностики та експертизи зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням його організаційно-правової форми;
 • розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням прийнятного рівня ризику;
 • аналізу, планування і оптимізації основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства за допомогою сучасних методик і відповідного інструментарію;
 • обґрунтування та вибору організаційних форм ведення міжнародного бізнесу в залежності від ситуації та чинників розвитку глобального ринку;
 • розробки та управління міжнародними проектами, логістичного забезпечення міжнародного бізнесу; митного оформлення товарів.
 • Отримавши диплом державного зразка фахівці з менеджменту можуть обіймати наступні посади:
 • Економіст;
 • Менеджер-економіст;
 • Інспектор;
 • Інспектор із зовнішньоекономічної діяльності;
 • Організатор діловодства (зовнішньоекономічної діяльності);
 • Адміністратор;
 • Секретар правління;
 • Представник з реклами;
 • Організатор з персоналу, у т.ч. у міжнародних компаніях;
 • Агент з митного оформлення вантажів і товарів;
 • Організатор із збуту;

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Менеджмент» передбачена ґрунтовна професійна підготовка. До циклу професійної підготовки відносяться наступні дисципліни:

 • Міжнародне транспортне перевезення;
 • Логістика;
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 • Операційний менеджмент;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Менеджмент;
 • Теорія організації;
 • Управління інноваціями;
 • Стратегія управління підприємством;
 • Організація зовнішньо-торгівельних операцій;
 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародне приватне право;
 • Менеджмент організацій;
 • Міжнародна економічна інтеграція;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Управління персоналом.

Робота менеджерів передбачає поєднання знань та творчого підходу. Творчість сприяє розкриттю нестандартних якостей самого управлінця та його підлеглих, що призводить до ефективної співпраці всіх членів трудового колективу.
Головним показником якості підготовки менеджера виступає набуття навичок швидкої реакції на зміну умов зовнішнього оточення організації. Використання у навчальному процесі ділових ігор та ситуаційних задач дозволяє моделювати ситуації, які формують у майбутніх менеджерів такі навички.

Менеджмент – для тих, хто бажає управляти не тільки своїм життям!