Галузь знань: 07 «Менеджмент і адміністрування»
Напрям підготовки: 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: бакалавр з менеджменту
Термін навчання: 4 роки

На сучасному етапі розвитку Української держави однією з проблем є підготовка кадрів для керівництва процесами на рівні зовнішньоекономічної діяльності. Підготовка майбутнього бакалавра з менеджменту, як висококваліфікованого фахівця, духовно багатого, морально вихованого, такого, що володіє комплексом сучасних універсальних знань фундаментального характеру, вміннями, навичками і досвідом самостійної діяльності – є вимогою часу.

Випускники напряму підготовки «Менеджмент» набувають знання, навички та компетенції з:

 • використання сучасних методів діагностики та експертизи зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням його організаційно-правової форми;
 • розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням прийнятного рівня ризику;
 • аналізу, планування і оптимізації основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства за допомогою сучасних методик і відповідного інструментарію;
 • обґрунтування та вибору організаційних форм ведення міжнародного бізнесу в залежності від ситуації та чинників розвитку глобального ринку;
 • розробки та управління міжнародними проектами, логістичного забезпечення міжнародного бізнесу; митного оформлення товарів.
 • Отримавши диплом державного зразка фахівці з менеджменту можуть обіймати наступні посади:
 • Економіст;
 • Менеджер-економіст;
 • Інспектор;
 • Інспектор із зовнішньоекономічної діяльності;
 • Організатор діловодства (зовнішньоекономічної діяльності);
 • Адміністратор;
 • Секретар правління;
 • Представник з реклами;
 • Організатор з персоналу, у т.ч. у міжнародних компаніях;
 • Агент з митного оформлення вантажів і товарів;
 • Організатор із збуту;

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Менеджмент» передбачена ґрунтовна професійна підготовка. До циклу професійної підготовки відносяться наступні дисципліни:

 • Міжнародне транспортне перевезення;
 • Логістика;
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 • Операційний менеджмент;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Менеджмент;
 • Теорія організації;
 • Управління інноваціями;
 • Стратегія управління підприємством;
 • Організація зовнішньо-торгівельних операцій;
 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародне приватне право;
 • Менеджмент організацій;
 • Міжнародна економічна інтеграція;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Управління персоналом.

Робота менеджерів передбачає поєднання знань та творчого підходу. Творчість сприяє розкриттю нестандартних якостей самого управлінця та його підлеглих, що призводить до ефективної співпраці всіх членів трудового колективу.
Головним показником якості підготовки менеджера виступає набуття навичок швидкої реакції на зміну умов зовнішнього оточення організації. Використання у навчальному процесі ділових ігор та ситуаційних задач дозволяє моделювати ситуації, які формують у майбутніх менеджерів такі навички.

Менеджмент – для тих, хто бажає управляти не тільки своїм життям!