ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжвузівської студентської конференції «Економіка України: шляхи виходу із кризи», яка відбудеться 11 грудня 2015 року в рамках Всеукраїнського молодіжного економічного форуму.
Участь у конференції є безкоштовною. У рамках конференції будуть визначені та нагороджені переможці конкурсу проектів Форуму та відбудеться робота в секціях.
Більш детальна інформація про умови участі в конкурсі проектів на сайті www.krok.edu.ua.

Студенти УГІ 1-3 курсів економічного факультету 11 грудня 2015 р. відвідають цю наукову конференцію в Університеті КРОК. Автобус виїзджає в 9.30 з УГІ.

Організатори конференції:
? Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»;
? Коледж економіки, права та інформаційних технологій;
? Студентське наукове товариство Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Співорганізатори Конференції:
? Спілка голів обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Робочі мови Конференції:
українська, російська

За результатами конференції буде видано електронний збірник матеріалів конференції.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
СЕКЦІЯ 1: Модернізація сучасного бізнесу: виклики та шляхи виходу з кризи.
СЕКЦІЯ 2: Фінансові методи регулювання економіки в умовах кризи.
СЕКЦІЯ 3: Перспективи виходу вітчизняних підприємств з економічної кризи на сучасному стані.
СЕКЦІЯ 4: Оціночна діяльність та перспективи її розвитку в Україні.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в Конференції необхідно до 11 листопада 2015 року надіслати одночасно:
1. Заявку на участь у конференції за формою, що вказана нижче.
2. Електронний варіант тез доповіді.
3. Фото/скан копію рецензії на тези або рекомендації кафедри/циклової комісії.
Вище зазначені матеріали необхідно надіслати до 24:00 год. 11 листопада 2015 року на e-mail: dobr@krok.edu.ua
Документи повинні бути підписані за наступним прикладом:
Шевченко_Тези, Шевченко_Заявка.
Примітка:
1. Про отримання заявки на участь у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження.
2. У випадку неотримання підтвердження просимо звернутись до секретаря Оргкомітету за тел.: 093-76-530-76 (Пижов Олександр) або вказати це у супровідному листі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ
? Обсяг наукових тез – 2-4 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word 2003, орієнтація – книжкова, поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє 2 см та нижнє 2 см; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.
? Наукові тези обов’язково супроводжуються анотацією не більше 20-ти слів.
? Наукові тези обов’язково супроводжуються ключовими словами не менше 3-х та не більше 5-ти.
? Малюнки, діаграми та таблиці (при наявності) вставити в текст, а також надсилати окремим файлом.
? Посилання у тексті оформлюються у квадратних дужках – [8, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
? Список використаних джерел (не менше 5-ти) розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор.

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
Адреса для кореспонденції:
03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32
Телефони:
Добришин Юрій Євгенович (координатор Оргкомітету)
(044) 450 – 14 – 54, 455 – 57 – 12 (вн. 268)
Новіцька Наталія Костянтинівна
(член Оргкомітету)
(044) 450 – 14 – 54, 455 – 57 – 12 (вн. 268)
Червінська Тетяна Миколаївна
(член Оргкомітету)
(044) 450 – 14 – 54, 455 – 57 – 12 (вн. 268)
Пижов Олександр Михайлович (секретар Оргкомітету) 093 – 76 – 530 – 76

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напрямку конференції та вимогам щодо їх оформлення.

Перейти до панелі інструментів