У 2015 році було прийнято рішення Вченою радою (Протокол № 5 12 березня 2015 р.), перебудувати систему викладання англійської мови для немовних груп. Оскільки загальний рівень знання англійської у студентів економічних і гуманітарних спеціальностей дуже різний, з цього навчального року студенти нефілологічних спеціальностей діляться на групи не по спеціалізації, а за рівнем знання мови. Заняття проводяться за однією наскрізною програмою, по комплексу англійських підручників Headway, розроблених для студентів з різною мовною підготовкою, та із залученням додаткових джерел – підручників, написаних українськими авторами, в яких враховується саме наша специфіка навчання мови.

Таким чином, перша половина курсу англійської мови присвячена вивченню загальних тем (сім’я, місце проживання, розпорядок дня, погода, спорт, медицина та інші) і базової граматики. Друга половина курсу буде присвячена вивченню професійної лексики і тематики по спеціалізованим підручниками (Англійська для економістів, Англійська для журналістів, та ін.).

Окрім ознайомлення з певною лексикою і граматикою, передбачається, що студенти також оволодіють певними практичними навичками в рамках цієї програми: загальна та ділове листування, організація та проведення інтерв’ю, участь у розмовах різної тематики, телефонні переговори, участь у дискусії. Пізніше – проведення презентацій, вузько направлене ​​ділове листування.

В навчальний процес залучаються іноземці–волонтери для оволодіння живою англійської промовою. У подальшому до процесу вивчення іноземної мови долучаються інтерактивні програми, що використовуються для закріплення та оновлення в пам’яті пройденого матеріалу.