Про результати підсумкової атестації

 

Підсумкову атестацію випускників-фінансистів було проведено згідно навчальних планів та у відповідності з рішеннями Вченої ради та наказами ректора Інституту у формі двох письмових екзаменів:

  • Комплексного іспиту з економічної теорії, який передбачає перевірку знань та вмінь студентів з чотирьох навчальних дисциплін: Політична економія, Макроекономіка, Мікроекономіка, Історія економічних учень;
  • Комплексного іспиту за фахом, який охоплює п’ять навчальних дисциплін: Фінансовий аналіз, Банківські операції, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Страхові послуги, Фінансове право.

Для проведення екзаменів було сформовано два комплекти екзаменаційних білетів у кількості 25 білетів у кожному. Для іспиту з економічної теорії білет містив 4 питання, а для іспиту за фахом – 5 питань. Усі питання відповідають навчальним програмам винесених на іспит дисциплін. У своїй сукупності питання екзаменаційних білетів для першого іспиту повністю відповідають навчальним програмам блоку дисциплін економічної теорії, а для другого іспиту – навчальним програмам блоку основних фахових дисциплін. До початку екзаменів білети у запечатаних конвертах зберігалися в сейфі ректора Інституту.

До складання кваліфікаційних іспитів були допущені:

  • 4 студенти денної форми навчання,
  • 4 студенти заочної форми навчання.

Студенти мали можливість своєчасно ознайомитися з Програмними матеріалами, розробленими кафедрою та виданими в УГІ. Перед екзаменами для студентів були проведені оглядові лекції та консультації з усіх навчальних дисциплін, винесених на іспити.

Екзаменаційну комісію було затверджено наказом ректора у складі:

  • голова: Пєтухова О.М. – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики Національного університету харчових технологій, доктор економічних наук, професор;
  • заступник голови: Кігель В.Р. – завідувач, професор кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент;
  • члени комісії: Бєліков М.І. – доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент; Джуряк Н.М. – старший викладач кафедри фінансів (секретар комісії).

Особливістю підсумкового оцінювання є те, що загальна оцінка за результатами складання іспиту визначається за сумою оцінок на кожне з питань відповідного екзаменаційного білету, але якщо хоча б за одне з питань студент отримав незадовільну оцінку, за іспит у цілому виставляється оцінка “незадовільно”.

 

За зведеними підсумками іспиту з економічної теорії студентами отримано оцінок: відмінно – 4, добре – 3, задовільно – 1. Абсолютна успішність – 100 %, якісна – 87,5 %, середній бал – 4,375. Комісія відзначила кращу роботи студентки  Гімаєвої Н.С.

 

За зведеними підсумками іспиту за фахом студентами отримано оцінок: відмінно – 3, добре – 4, задовільно – 1. Абсолютна успішність – 100 %, якісна – 87,5 %, середній бал – 4,250. Комісія відзначила кращі роботи студентів Гімаєвої Н.С. та Руссу І.І.

У цілому студенти-випускники ІУ курсу виявили належний рівень знань і вмінь з дисциплін економічної теорії та фахових дисциплін, що узгоджується з результатами поточної успішності цих студентів упродовж навчання в Інституті.

 

Рішення екзаменаційної комісії:

  • видати дипломи з відзнакою бакалаврів з фінансів і кредиту двом студентам (Артемчук Г.О., Гімаєва Н.С.);
  • видати дипломи бакалаврів з фінансів і кредиту іншим шести студентам.

 

Комісія відзначила також, що Український гуманітарний інститут на належному рівні готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”.

Всі матеріали про результати роботи екзаменаційної комісії у повному обсязі були своєчасно оформлені та передані в деканат.

 В.Р.Кігель, завідувач кафедри фінансів

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

%d такие блоггеры, как: