Що потрібно знати про інвестиції

Зараз часто можна почути, або прочитати про проблеми української економіки і, зокрема, про проблеми, пов’язані з інвестиціями. Для вирішення цих проблем необхідні зусилля фахівців, які розбираються і в економіці, і в фінансових питаннях. Саме таких фахівців спеціальності «Фінанси і кредит» готує Український гуманітарний інститут.

Що таке інвестиції? Які є види інвестицій? Для чого потрібні інвестиції і в чому зацікавлені інвестори? За яких умов вкладені кошти принесуть прибуток?

Відповіді на ці питання можна знайти підчас вивчення такої дисципліни, як «Інвестування», яка входить до складу програми підготовки майбутніх фінансистів в  Українському гуманітарному інституті.

Безумовно, Україна переживає зараз важкі часи, пов’язані з війною на сході країни та падінням економіки. Але паралельно з вирішенням військових задач необхідно спрямувати зусилля  на підйом національної економіки. Такої думки дотримуються провідні економісти і фінансисти світу.

А вирішення цієї задачі  неможливе без залучення інвестицій.

Завданнями вивчення дисципліни «Інвестування» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності

Сутність інвестицій. Структура цінностей, що відносяться до інвестицій. Класифікація інвестицій. Інвестиційна діяльність.

Суб’єкти інвестиційної діяльності

Класифікація суб’єктів інвестиційної діяльності. Економічні засади взаємодії різних груп інвесторів.

Іноземні інвестиції

Сутність іноземних інвестиції та їх класифікація. Проблеми іноземного інвестування в Україні.

Вільні економічні зони

Сутність вільних економічних зон та їх роль у залученні іноземних інвестицій.

Цінні папери, порядок їх випуску та обігу

Характеристика цінних паперів, їх класифікація та взаємозв’язок.. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.

Інститути ринку цінних паперів

Біржі в сучасній ринковій інфраструктурі. Функціонування бірж в Україні.

Фондові та біржові індекси

Біржові індекси. Рейтингова оцінка акцій та облігацій.

Управління портфелем цінних паперів

Методики оцінки вартості фінансових інструментів. Сучасні методики оцінки ефективності портфеля цінних паперів

Реальні інвестиції

Характеристика та обгрунтування реальних інвестицій. Бізнес-план інвестиційного проекту.

Діагностика прийняття інвестиційних рішень

Фінансово-математичні основи інвестиційного проектування. Загальна характеристика критеріїв та методів оцінки реальних інвестиційних проектів.

Фінансове планування реальних інвестицій

Фінансування реальних інвестицій. Аналіз беззбитковості капіталовкладень та цільове планування прибутку. Управління витратами інвестиційного проекту. Аналіз фінансових коефіцієнтів.

Оцінка і страхування ризиків проекту

Поняття та види проектних ризиків. Співвідношення ризику і доходу. Аналіз чутливості проекту. Аналіз сценаріїв проекту. Механізми нейтралізації інвестиційних ризиків

Питання управління процесами інвестування знаходять своє відображення  в такій дисципліні, як «Інвестиційний менеджмент», яка вивчається на старших курсах. Завданнями вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

  • економічна сутність та форми інвестицій підприємства;
  • сутність, функції та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту;
  • сучасні методи оцінки та прогнозування інвестиційного ринку;
  • розробка інвестиційної стратегії підприємства;
  • визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибору напрямів та інструментів інвестування;
  • правила прийняття рішень відносно реальних інвестиційних проектів підприємства;
  • методи оцінки ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів та фінансових інструментів, що є об’єктами інвестування;
  • формування інвестиційної програми та інвестиційного портфеля підприємства, їх оцінка та оптимізація;
  • оперативне управління інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем підприємства.

Цікавих питань багато, а проблем, які слід вирішувати молодому поколінню – ще більше. А щоб вирішувати ці проблеми треба володіти необхідними знаннями.

Бєліков М.І.,

доцент кафедри фінансів УГІ

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

%d такие блоггеры, как: