В УГІ пройшла перша науково-практична конференція “Інформаційні системи і технології та моделювання в економіці”

Захід відбувся 3 грудня 2014 р. в ПВНЗ “УГІ”.

Організатор міжвузівської науково-практичної конференції ― кафедра економічної кібернетики ПВНЗ “УГІ”.

У роботі конференції брали участь науковці, докторанти, викладачі ВНЗ, аспіранти, а також представники компаній-розробників програмних продуктів.

Науково-практична конференція була орієнтована на те, щоб дати можливість представникам освітніх закладів отримати інформацію про тенденції розвитку ІТ-індустрії, про нові програмні рішення,  зокрема розробників ПП «M.E.Doc», ТОВ «Курс»  ЗАО «ДИЦ».

Напрямки роботи конференції:

  • математичні методи, моделі, інформаційні системи і технології в економіці;
  • ІТ-технології в менеджменті зовнішньоекономічною діяльністю;
  • математичні методи, моделі та інформаційні технології в аналізі, прогнозуванні та управлінні фінансово-економічними процессами;
  • інноваційні та інформаційні технології в освіті й бізнесі ;
  • моделювання складних систем, синергетика, економіка агентів;
  • нейро-, нано- … економіка;
  • моделювання економічного ризику і прийняття рішень в умовах невизначеності;
  • управління фінансово-економічною безпекою.

На початку конференції слова привітання висловив президент УАЦВО Костюк В.В..

Звертаючись до аудиторії, назвав кібернетику  наукою про управління складними економічними системами, що вона базується на трьох навчальних платформах, а саме: комп”ютерні технології, математика, економіка та побажав присутнім, щоб у світі комунікацій ми не забували про комунікацію наших двох світів: матеріального та духовного.

Першим доповідачем конференції був к. фіз.-мат. н., доцент. Сугоняк В.П (ПВНЗ “УГІ”), який розповів про застосування фізичних методів в економічних дослідженнях.

К. пед. н., доцент, Акініна Н. Л (ПВНЗ “УГІ”) доповідала про методологічні та методичні аспекти дистанційного навчання, представила основні моделі дистанційної освіти, наголосивши, що можливості дистанційного навчання цілком відповідають соціальному замовленню з підготовки майбутніх фахівців. Нормативно-правове обґрунтування цього питання знайшло відображення у державних документах — Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законі України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Державній програмі “Освіта” (Україна XXІ століття), “Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні”.

Проректор з науково-педагогічної роботи ПВНЗ “УГІ”, к.е.н., доцент Штанько Л.О. представила зарубіжний досвід використання інформаційних систем та технологій у вищих навчальних закладах, а саме, дистанційну навчальну систему університету Universided de Montemorelos, що розташований в Мексиці. Це навчальна платформа, що містить всі необхідні складові елементи навчального процесу.

У виступах і дебатах  брали  участь нуковці  провідних університетів України: доцент, к.е.н. Мискін Ю.І., професор, д.е.н. Осмятченко В.О., Ніжегородцев В.О. к. пед.н., доцент (Національний університет Державної податкової служби України). Ними глибко було розкриті питання модернізації ДФС України у запровадженні нової, якісної інформаційно-аналітичної системи та застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх правознавців ДФС України.

Представник компанії «Інтелект-сервіс» Орлова Н.В. презентувала можливості,  сучасної комп’ютерної програми «M.E.Doc IS»  розробленої спеціалістами компанії «Інтелект-сервіс» у відповідності до українського законодавства, яка є відповіддю сучасним реаліям  про інформаційні технології в управлінні бізнес-процесами.

Директор ТОВ “Курс” Центру технічної підтримки ЗАО “ДИЦ” Третякова Т.О. ознайомила учасників коференції з функціональними можливостями система «Турбо Аудит», яка спрямована на комплексну автоматизацію аудиторської діяльності. Система покликана на створення інформаційного середовища в межах аудиторської фірми, яке здатне забезпечити потреби керівництва компанії в інформації для управління аудиторською діяльністю.

Завершила роботу науково-практичної конференції  завідувач кафедри економічної кібернетики ПВНЗ “УГІ”, професор, к.е.н. Терещенко Л.О. доповіддю “Інновації у сфері освіти: інтеграція освіти і наукового процесу в межах вищого навчального закладу”, наголошуючи що однією із задач вищої школи є завдання не просто наповнювати особистість знаннями, а сформувати фахівця, який здатний ставити і розв’язувати конкретні практичні задачі на тісній інтеграції освіти і наукових досліджень в межах вищого навчального закладу, а головною метою впровадження інноваційних підходів, у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів є створення нових можливостей в освітніх системах для всіх її учасників: тих, хто одержує освіту; тих, хто навчає і виховує; тих, хто організує та керує освітою, а також роботодавців і їх взаємодія.

Учасники конференції обмінялися практичним досвідом, намітили нові шляхи співпраці для реалізації сумісних освітніх та дослідницьких проектів, обговорили інноваційну модернізацію освітньої сфери.

Закінчилася конференція спільним фото учасників міжвузівської науково-практичної конференції.

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

%d такие блоггеры, как: