До друку приймаються тези доповіді обсягом до 3 сторінок, набрані у редакторі Word for Windows версій 6.0, 7.0, ’97, 2000 у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc або *rtf. Шрифт Arial, розмір 13. Міжрядковий інтервал – 1,15. Поля: ліве – 25 мм, з інших боків – 20 мм.

Назва тез – великими літерами. Через 1 інтервали – прізвище, ініціали, місце роботи/навчання автора. Наступний рядок – прізвище, ініціали наукового керівника.

Посилання в тексті оформляються в квадратних дужках [3, с. 87] із зазначенням їх порядкового номера. Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

 

Приклад оформлення тез