Галузь знань: 06 «Журналістика та інформація»
Напрям підготовки: 061 «Журналістика»
Кваліфікація: бакалавр з журналістики
Термін навчання: 4 роки
Примітка: тільки для громадян України

Кафедра журналістики була створена у 2012 році на гуманітарному факультеті. Наша підготовка фахівців передбачає ознайомлення з усіма типами ЗМІ, що сприяє формуванню універсального журналіста.

Сьогодні інформація є не лише джерелом знання, вона дозволяє стежити за подіями, які відбуваються в усьому світі, а також є засобом здобуття авторитету будь-якої суспільної інституції. Підготовка фахівців, які б спрямовували свої вміння на об’єктивне, неупереджене висвітлення подій, що відбуваються в суспільстві, є надзвичайно актуальною потребою сьогодення.

Отримавши диплом державного зразка фахівці з журналістики можуть обіймати наступні посади:

 • Журналіст;
 • Редактор;
 • Літературний співробітник;
 • Оглядач;
 • Член редакції;
 • Режисер;
 • Фотокореспондент;
 • Представник з реклами;
 • Референт;
 • Коментатор;
 • Ведучий програми;
 • Диктор.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Журналістика» передбачена ґрунтовна професійна підготовка. До циклу професійної підготовки відносяться наступні дисципліни:

 • Соціологія масової комунікації
 • Основи психофізіології людини
 • Соціальна проблематика ЗМІ
 • Теорія масової комунікації
 • Теорія масової інформації
 • Соціокомунікаційні технології
 • Технічні засоби медійного виробництва
 • Теорія і методика журналістської творчості
 • Медіакритика
 • Агенційна журналістика
 • Фотожурналістика
 • Радіовиробництво
 • Телевиробництво
 • Інтернет-журналістика
 • Веб-дизайн и html-програмування
 • Прямоефірне телевізійне мовлення
 • Прямоефірне радіомовлення
 • Сценарна майстерність
 • Новітні тенденції в журналістиці
 • Постановка голосу
 • Літературне редагування
 • Практична стилістика української мови
 • Основи релігійної журналістики
 • Освітньо-наукова проблематика ЗМІ
 • Економічна проблематика ЗМІ
 • Основи реклами
 • Public Relations
 • Інформаційно-комунікаційний менеджмент
 • Політико-правова проблематика ЗМІ
 • Медіаправо
 • Релігійна проблематика ЗМІ
 • Журналістська етика
 • Основи теорії мовної комунікації
 • Теорія твору та тексту
 • Історія зарубіжної журналістики
 • Міжнародна журналістика
 • Газетно-журнальне виробництво
 • Історія української журналістики
 • Основи видавничої справи та редагування

Кафедрою журналістики було укладено договір про співпрацю з медіагрупою “Надія” (ТК “Надія”, радіо “Голос Надії”). В рамках навчальних дисциплін студенти мають змогу практикуватись на телеканалі та радіо на постійній основі. Великою перевагою є розташування цих ЗМІ на території учбового закладу.

Журналістика – це можливість самореалізуватися, мати творчу за характером роботу, доносити до людей правду, примножувати в світі добро, боротися за справедливість, впливати на формування суспільної свідомості та громадської думки, спілкуватися з видатними людьми та просто прожити цікаве життя.

Журналістика – для тих, хто хочу увійти в море інформації та навчитись плавати!