УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

Спеціальність «Фізична культура і спорт»

Освітня програма «Фізична реабілітація та масаж»

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

Фізична реабілітація та професійний масаж покращують якість лікування, прискорюють процес відновлення функцій органів та систем, повертають працездатність, допомагають хворому розвинути навички самообслуговування, у випадках інвалідності пристосуватися до максимально активного життя у нових умовах, що відбулися внаслідок хвороби чи травми, а також до більш повної інтеграції в усі сфери його діяльності. Комплекс реабілітаційних  та масажно-профілактичних заходів, у тому чи іншому вигляді, починають проводити з першого дня перебування хворого у лікарні. Проводяться вони за індиві­дуальними програмами протягом лікування у стаціонарі і продовжуються після ви­писки: в реабілітаційному центрі, спеціалізованому санаторії, поліклініці тощо.

ЗАСТОСУВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТА МАСАЖНИХ ЗАХОДІВ

Найбільш ефективно реабілітаційні заходи та професійні масажі застосовуються у спеціалізованих реабілі­таційних центрах (ортопедичні, неврологічні, судинні та інші), під контролем і наглядом лікарів відповідних спеціальностей, фахівців з фізичної реабілітації, фізіотерапевтами, психологами, логопедами, педагогами, соціологами тощо. В такі центри хворих пе­реводять зі стаціонарного лікування для завершення лікування та досягнення реабілітації у межах існуючого захворювання.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Фізична реабілітація та професійний масаж можуть проводитися наступними засобами: лікувальна фізична культура, лікувальний масаж, фі­зіотерапія, механотерапія, праце терапія і нетрадиційні засоби відновлення. Призначення засобів фізичної реабілі­тації, послідовність застосування її форм і методів визначається характером перебігу захворювання і загальним станом хворого, періодами і етапами реабі­літації, руховими режимами.

ОСВІТНЯПРОГРАМА «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА МАСАЖ»

Навчальним планам для повного опанування слухачами кваліфікації фахівця з фізичної реабілітації та масажу передбачено широкий спектр як гуманітарних, природничих так і спеціальних дисциплін, а саме вивчення:

 • Анатомія людини;
 • Фізіологія людини;
 • Історія розвитку медичних знань;
 • Основ фізичної та психологічної реабілітації;
 • Масаж (більше 15 видів та стилів);
 • Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності;
 • Загальна теорія здоров’я;
 • Кінезіологія;
 • Вертибрологія;
 • Лікувальна фізична культура;
 • Основи медичних знань;
 • Основи фармакології та фітотерапії;
 • Основи дерматології;
 • Психологія для реабілітологів та масажистів;
 • Психотерапія;
 • Дитяча психологія;
 • Дієтологія та основи оздоровчого харчування;
 • Організація діяльності реабілітаційних закладів.
 • Гігієна.

Студенти опановують теорію та методику реабілітаційних технологій людей з різними захворюваннями:

 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів;
 • Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи;
 • Фізична реабілітація при пошкодженнях та травмах опорно-рухового апарату;
 • Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях, тощо.

ПРАКТИКА

Багато уваги приділяється практичній підготовці студентів. На кафедрі постійно проводяться семінари-практикуми з різних напрямків фізичної реабілітації, таких як:

 • Кінезіологія;
 • Вертибрологія;
 • Лікувальна фізична терапія;
 • Скандинавська хода;
 • Класичні масажні техніки;
 • Реабілітаційний масаж.
 • Вогняний масаж;
 • Масаж гарячими рушниками;
 • Медова, антицелюлітна та лімфодренажна масажні техніки.

ФАХІВЦІ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:

 • у спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та дітей із вадами розвитку, спецшколах-інтернатах та загальноосвітніх дошкільних і шкільних навчальних закладах, освітніх програмах для дорослих;
 • у реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості;
 • в госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах;
 • вчителями корекційної гімнастики, валеології, викладачами фізичного виховання в закладах освіти;

На спеціальності викладають фахівці високої кваліфікації, що мають багатий досвід в області відновлення хворих різних нозологій, спортсменів, людей різного віку. Доктори та кандидати медичних, педагогічних наук, практики зі спеціальною освітою.

УМОВИ ВСТУПУ, ТЕРМІН НА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

На спеціальності «Реабілітація та масаж» можуть навчатися усі бажаючи без вікового обмеження, іноземці, які володіють російською або українською мовами. Для вступу необхідно: копії: паспорту, ідентифікаційного коду, 4 фото розміром 3 на 4, копії документів про останню освіту.

Термін навчання на сертифікованій програмі «Реабілітація та масаж» – 2 роки.

Вартість однієї сесії – 2500 грн., кількість сесій на рік – дві по 12 днів, всього 4 сесії за два роки. Вартість навчання – 10 000 грн. за два роки.

Територія Українського гуманітарного інституту оснащена усім необхідними технічними та матеріальними засобами, у т.ч. є їдальня та гуртожиток для проживання студентів.

У відповідності до академічної успішності студенти після двох років навчання на програмі «Реабілітація та масаж» можуть продовжити навчання на рівні бакалавра.