Згода на обробку персональних даних, наданих в електронному форматі на сайті http://ugi.edu.ua/
Цим я даю згоду Приватному вищому навчальному закладу «Український гуманітарний інститут», далі – ПВНЗ «УГІ», що знаходиться за адресою: 08292, Україна, Київська область, м. Буча вул. Інститутська, 14, на обробку моїх персональних даних, зазначених у заяві та/або анкеті, заповненій на сайті http://ugi.edu.ua/. Обробка моїх персональних даних може здійснюватися будь-якою дією або сукупністю дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та/або доступ до таких персональних даних, а також передачею цих персональних даних уповноваженим представникам ПВНЗ «УГІ». Обробка може здійснюватися з метою реалізації освітніх програм ПВНЗ «УГІ», а також отримання повідомлень рекламно-інформаційного характеру про послуги ПВНЗ «УГІ».
Цим я підтверджую, що зазначені в заяві та/або анкеті, заповненій на цьому сайті, мої персональні дані є достовірними. Цим я даю дозвіл ПВНЗ «УГІ» направляти мені повідомлення на вказану мною адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону, що включають інформацію про послуги ПВНЗ «УГІ», про проведення ПВНЗ «УГІ» і її партнерами рекламних акцій, а також інші повідомлення інформаційного характеру.
Згода дається на строк поки не мине потреба і може бути в будь-який момент мною відкликана шляхом подання відповідного письмового повідомлення в ПВНЗ «УГІ», за адресою: 08292, Україна, Київська область, м. Буча вул. Інститутська, 14.
Я попереджений (а), що направлення мною зазначеного письмового повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних даних може спричинити за собою припинення моєї участі в освітніх програмах ПВНЗ «УГІ».
У разі, якщо в заяві та/або анкеті, заповненій на цьому сайті, вказані персональні дані неповнолітнього, чиїм законним представником (батьком, усиновителем, опікуном) я є, то цим я даю згоду ПВНЗ «УГІ» на обробку цих даних способами і на умовах, зазначеними вище. Цим я підтверджую, що зазначені в заяві та/або анкеті, заповненій на цьому сайті, персональні дані неповнолітнього, чиїм законним представником я є, є достовірними, і я маю законне право на їх передачу.
Я підтверджую, що ознайомлений з правами щодо персональних даних, які передбачені ч.2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-IV.
Персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. Передача цих персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною або дитиною, після досягнення нею повної цивільної дієздатності.