businessman

Данілов Олександр Дмитрович

Посада: професор кафедри економічної кібернетики, фінансів та менеджменту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
E-mail (робочий): addanilov@ukr.net
Освіта / Кваліфікація: магістр з фінансів

Освіта:
1975 р. – Київський політехнічний інститут, спеціальність автоматизовані системи керування
1981 р.– захист дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спеціальністю «Економіко-математичні методи та моделі», Київський інститут народного господарства імені Д. Коротченко
2002 р. – доктор філософії
2004 р. – присвоєно вчене звання професора по кафедрі державних фінансів

Досвід роботи:
1975 – 1982 рр. – Київський інститут народного господарства, асистент, потім старший викладач
1982 – 1989 рр. – Всесоюзний НДІ «Склопластиків та скловолокна», заступник директора з економіки та наукових питань
1989 – 1995 рр. – Всесоюзний НДІ «Склопластиків та скловолокна», директор інституту
1996 – 2007 рр. – Національний університет державної податкової служби, завідуючий кафедрою державних фінансів
2007 – 2016 рр. – Київський економічний інститут менеджменту, завідуючий кафедрою фінансів та кредиту, проректор з наукової роботи.
2017 – по теперішній час, Український гуманітарний інститут, професор

Нагороди:
Почесна грамота Міністерства освіти, почесна грамота та цінний подарунок від Київської міської державної адміністрації.
Відмінник освіти, Заслужений працівник податкової служби України, Заслужений економіст України.

Публікації:
Є автором більше трьохсот наукових та науково-методичних публікацій, з яких 30 навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України (10 – з дисципліни «Податкова система»), 14 – колективних монографій (з них 6 за власною редакцією), є співавтором коментаря до Податкового кодексу України.

Керівництво аспірантами та здобувачами:
Під керівництвом захищено 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, з них 10 за спеціальністю «Фінанси, гроші, кредит».

Інше:
Був членом у спеціалізованій вченій раді по захисту кандидатських дисертацій.
Був заступником головного редактора фахового наукового видання «Науковий вісник НУДПСУ».
Був керівником робочої групи по поданню пропозицій щодо законодавчих актів до Верховної Ради України. Особисто підготовлено 73 пропозиції, прийнято – 3.
Організатор 9 міжнародних науково-практичних конференцій в 2008 – 2013 роках в інституті.
Під редакцією підготовлено та видано 6 монографії (2009 – 2013 роки) в інституті.
Маю публікації в Республіці Білорусь.