Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Філологія» передбачена ґрунтовна професійна підготовка. До циклу професійної підготовки відносяться наступні дисципліни

 • Перша іноземна мова (граматика);
 • Перша іноземна мова (практика);
 • Перша іноземна мова (домашнє читання);
 • Теоретична фонетика;
 • Порівняльна граматика англійської та української мов;
 • Лінгвокраїнознавство (країн першої іноземної мови);
 • Лексикологія;
 • Стилістика;
 • Історія зарубіжної літератури;
 • Історія англійської мови;
 • Методика викладання зарубіжної літератури;
 • Теорія мовознавства;
 • Вступ до літературознавства;
 • Теоретична граматика;
 • Методика викладання іноземної мови;
 • Основи ділової комунікації (перша іноземна мова);
 • Основи теорії мовної комунікації;
 • Практика перекладу (аспектний переклад);
 • Друга іноземна мова (німецька);
 • Перша іноземна мова (фонетика);
 • Практикум із писемного мовлення (перша іноземна мова);
 • instagram viewer instagram story viewer private instagram viewer instagram story viewer instagram story viewer instagram viewer instagram story viewer instagram viewer private instagram viewer full program indir full oyun indir film indir evde pansuman
  Перейти до панелі інструментів