Gladka

Гладка Марина Анатоліївна

Рік народження:1983
Посада: викладач кафедри романо-германської філології та порівняльно-історичного й типологічного мовознавства
E-mail (робочий): gladka@ugi.edu.ua
Освіта / Кваліфікація: філолог, викладач англійської й німецької мови та літератури

Курси:
Перша іноземна мова (заочне відділення)
Друга іноземна мова (граматика);
Основи ділової комунікації (з другої іноземної мови)
Іноземна мова професійного спрямування

Публікації.
1. Методи вдосконалення навичок говоріння німецькою мовою у студентів філологічного факультету / М.А. Гладка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» . – Буча. – 2011. – С.26-27.
2. Лингво-культурологические особенности обращения в английском и немецком языках / М.А. Гладка // Социальные проблемы общества в свете научного и религиозного знания: сборник статей IX Международной научно-практической конференции преподавателей и студентов / Гл. ред. Л.П. Гунько. – Заокский: ЗДА, 2012. – С. 44-46
3. Лінгво-культурологічні особливості звертання в англійській і німецькій мовах / М.А. Гладка // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» 18-19 квітня 2012, Буча: УГІ, 2012. – С. 76-77
4. Content-based Communicative Grammar Teaching // XVII Tesol-Ukraine International Conference: English in Globalised World. March 15-16, 2012. – Kamianets-Podilsky, 2012. – С.38.
5. Лексико-семантичний та граматичний аналіз германізмів в українській мові / М.А. Гладка // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, Івано-Франківськ ; 13 березня 2013 р. [Електронний ресурс] / відп. ред. Я.В. Бистров ; Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Режим доступу: http://www.ellic.pu.if.ua
6. Лексико-семантичний та граматичний аналіз германізмів в українській мові/ М.А. Гладка // ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» 17-18 квітня 2013 р., . – Буча. – 2013. – С.179-183
7. Мовленнєві акти похвали і осуду співрозмовника в діалогічному дискурсі німецької мови / М.А Гладка. // ІV Міжнародна науково -практична конференція «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» 16 квітня 2014 р., Буча: УГІ, 2014. – С. 112-114.
8. Способы воспроизведения немецких фразеологизмов с компонентом для обозначения внешности человека в русском языке / М.А. Гладка // Духовные и социально-экономические проблемы развития общества в XXI веке: Сборник научных трудов / Гл. ред. А.А. Петрищев. – Заокский: ЗХГЭИ, 2015. – С. 89-93
9. Лексико-синтаксичні засоби аргументації у виступах А.Меркель / М.А. Гладка // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, березень, 2015) – К.: Міленіум, 2015. – C. 20-24
9. Лінгвістичні особливості аргументації в політичному дискурсі (На матеріалі виступів екс-канцлера Г.Шредера та канцлера А. Меркель) / М.А. Гладка // Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. – К.: МІЛЕНІУМ, 2015, - Вип. 2 B (подано до друку)
10. Мовно-стилістичні засоби переконання у виступах екс-канцлера Німеччини Г.Шредера/ М.А. Гладка // V Міжнародна науково-практична конференція «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» 17 квітня 2015 р., Київ-Буча, 2015. – С. 103-109.
11. Лексичні особливості австрійського варіанту німецької мови / М.А. Гладка // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, лютий, 2016) – К.: Міленіум, 2016. – C.11-13.
12. Фонетические особенности немецкого языка в Австрии / М.А. Гладка // V Міжнародна науково-практична конференція «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» квітень 2016 р., Київ-Буча, 2016. – С. 85-89.
13. Лексические и фонетические особенности неметкого язика в Австрии / М.А. Гладка // Духовные и социально-экономические проблемы развития общества в XXI веке: Сборник научных трудов / Гл. ред. А.А. Петрищев. – Заокский: ЗХГЭИ, 2016 (Подано до друку)
14 Проблеми інтерференції при вивченні іноземних мов / М.А. Гладка // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, лютий, 2017) – К.: Міленіум, 2017. – C.232-236.
15. Підготовка вчителів іноземних мов у німеччині в XX-XXI столітті. Аналіз досвіду /М.А. Гладка // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, лютий, 2018) – К.: Міленіум, 2018. – C. 205-210.