viber image

Крічфалушій Яна Михайлівна

Рік народження:1983
Посада: викладач кафедри англійської філології
E-mail (робочий): janoksun1@gmail.com
Освіта / Кваліфікація: філологічна / викладач

Наукові інтереси
-викладацький досвід
•Загальноосвітня школа
•Практика англійської мови

-інші професійні інтереси
•Брала участь у пілотному проекті «Нова українська школа»
•Займалась усним та письмовим перекладом магістерської програми Університету Ендрюса

Курси
-«Інноваійні педагогічні технології в роботі приватних закладів освіти» (УГІ,2018)
-«Навчання для майбутнього»(УГІ,2017)
-«Англійська мова у початковій школі у новому контексті»(British Council 2017)
-Курси угорської мови (2017)

Публікації
Крічфалушій Я.М. «Створення ситуаціі успіху на занятях англійської мови». Збірник матеріалів і тез XIII міжнародної наукової конференції ПВНЗ «Український гуманітарний інститут», Буча, 2018