Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»
Освітня програма: 035 «Філологія»
Кваліфікація: бакалавр з філології
Термін навчання: 4 роки

З 1999 р. Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» спеціальності «Філологія».

Кафедра германської філології співпрацює з ХГУ “НУА”, Плоцькою вищою школою (Польща), університетом Ендрюса (США) (College of Arts and Sciences), університетом Монтеморелос (Мексика), Ньюболд коледжем (Велика Британія), Заокським християнським університетом (Росія).

Кафедра германської філології співпрацює на постійній основі з викладачами-волонтерами з Німеччини та Сполучених Штатів, які працюють з викладачами кафедри при проведенні занять з першої та другої іноземних мов (як носії мови та культури країн, мови яких вивчаються), допомагають у викладанні дисциплін з лінгвокраїнознавства.

Всього на випускній кафедрі працює 15 викладачів. Навчальний процес забезпечують 6 кандидатів філологічних наук.

Вивчення іноземних мов – це вікно у світ, розвиток, самоствердження, пізнання нового, дотик до іноземної культури, можливість подорожувати та спілкуватися з іншими людьми, а також широкі професійні можливості.

 • Методист;
 • Вихователь зі знанням іноземної мови;
 • Викладач професійно-освітніх закладів;
 • Вчитель англійської мови середнього навчально-виховного закладу;
 • Вчитель зарубіжної літератури середнього навчально-виховного закладу;
 • Гід-екскурсовод з іноземними групами;
 • Вчитель початкового навчально-виховного закладу;
 • Секретар-референт зі знанням іноземної мови.
 • Перша іноземна мова (граматика);
 • Перша іноземна мова (практика);
 • Перша іноземна мова (домашнє читання);
 • Теоретична фонетика;
 • Порівняльна граматика англійської та української мов;
 • Лінгвокраїнознавство (країн першої іноземної мови);
 • Лексикологія;
 • Стилістика;
 • Історія зарубіжної літератури;
 • Історія англійської мови;
 • Методика викладання зарубіжної літератури;
 • Теорія мовознавства;
 • Вступ до літературознавства;
 • Теоретична граматика;
 • Методика викладання іноземної мови;
 • Основи ділової комунікації (перша іноземна мова);
 • Основи теорії мовної комунікації;
 • Практика перекладу (аспектний переклад);
 • Друга іноземна мова (німецька);
 • Перша іноземна мова (фонетика);
 • Практикум із писемного мовлення (перша іноземна мова);
 • Філологія – для тих, хто бажає не тільки навчати інших, але й пізнавати весь світ!

  Leave A Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Skip to toolbar