Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Здоровий дух - здорове тіло.

Галузь знань: 01 «Освіта»

Освітня програма: 017 «Фізична культура і спорт»

Кваліфікація: бакалавр з фізичного виховання

employee (2)
 • -Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • -Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • -Методист позашкільного закладу;
 • -Інструктор з фізичної культури;
 • -Інструктор(організатор) зі спортивно-масової роботи;
 • -Організатор позакласної та позашкільної спортивної роботи;
 • -Вихователь дошкільного закладу;
 • -Інструктор фітнес-клубу;
 • -Інструктор з виробничої гімнастики;
 • -Інструктор спортивного клубу;
 • -Інструктор оздоровчо-спортивного туризму.
resume (2)

Фізична культура і спорт — сфера життєдіяльності людини, яка пов’язана з розвитком фізичної досконалості особистості, є важливим чинником підтримки й укріплення здоров’я людини, удосконалення її культури, способом спілкування, активного дозвілля, альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям. Фізична культура і спорт інтенсивно впливають на всі сфери суспільного буття та сприяють мінімізації економічних витрат, є чинниками збільшення працездатного віку людини.

history (2)

Заінтригований? Є питання? Зв'яжіться з нами!

viber image

Історія

В 2013 році Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за професійним спрямуванням «Фізична культура і спорт».

Керівництво кафедрою здійснює професор, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник фізичнох культури і спорту України, Заслужений тренер України, відмінник освіти України, майстер спорту з легкої атлетики – Терещенко Валерій Іванович.

Здоров’я людини – це життєва цінність, яка займає найвищий щабель в системі якісних проявів кожної особистості: інтереси, ідеали, гармонія, краса, сутність життя, досконалість, щастя, любов, творча праця. Іншими словами стан здоров’я людини впливає і одночасно обумовлює всі сторони і сфери життєдіяльності особистості з біологічного, духовного і соціального погляду.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Фізична культура і спорт» передбачена ґрунтовна професійна підготовка.

Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та професійно-прикладних навичок людини.

Щось цікаве про інститут

Український гуманітарний інститут знаходиться в чудовому краєвидному містечку.