Галузь знань: 01 «Освіта»
Освітня програма: 017 «Фізична культура і спорт»
Кваліфікація: бакалавр з фізичного виховання
Термін навчання: 4 роки
Примітка: тільки для громадян України

В 2013 році Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за професійним спрямуванням «Фізична культура і спорт».

Керівництво кафедрою здійснює професор, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник фізичнох культури і спорту України, Заслужений тренер України, відмінник освіти України, майстер спорту з легкої атлетики - Терещенко Валерій Іванович.

Здоров’я людини – це життєва цінність, яка займає найвищий щабель в системі якісних проявів кожної особистості: інтереси, ідеали, гармонія, краса, сутність життя, досконалість, щастя, любов, творча праця. Іншими словами стан здоров’я людини впливає і одночасно обумовлює всі сторони і сфери життєдіяльності особистості з біологічного, духовного і соціального погляду.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Фізична культура і спорт» передбачена ґрунтовна професійна підготовка.

Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та професійно-прикладних навичок людини.

 • Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • Методист позашкільного закладу;
 • Інструктор з фізичної культури;
 • Інструктор(організатор) зі спортивно-масової роботи;
 • Організатор позакласної та позашкільної спортивної роботи;
 • Вихователь дошкільного закладу;
 • Інструктор фітнес-клубу;
 • Інструктор з виробничої гімнастики;
 • Інструктор спортивного клубу;
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму.
 • Педагогічна майстерність;
 • Характеристика сфери фізичного виховання;
 • Нові технології у фізичному вихованні;
 • Адаптивне фізичне виховання;
 • Метрологічний контроль у фізичному вихованні;
 • Біомеханіка;
 • Фізична реабілітація;
 • Теорія та методика фізичного виховання;
 • Методика фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп;
 • Загальна теорія підготовки спортсменів;
 • Гімнастика та методика її викладання;
 • Легка атлетика та методика її викладання;
 • Спортивні ігри та методика їх викладання;
 • Футбол, міні-футбол та методика його викладання;
 • Рекреаційні ігри;
 • Плавання та методика його викладання;
 • Оздоровчі заняття на воді;
 • Оздоровчі ходьба, біг;
 • Оздоровча гімнастика;
 • Оздоровчий фітнес;
 • Олімпійський і професійний спорт;
 • Історія фізичної культури;
 • Методична робота вчителя фізкультури.
 • Фізичне виховання для тих, хто на практиці знає, що в здоровому тілі здоровий дух!

  Leave A Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Skip to toolbar