• Антична філософія;
 • Релігієзнавство;
 • Метафізика і онтологія;
 • Логіка;
 • Філософія середніх віків;
 •  Теорія пізнання;
 • Філософська антропологія;
 • Соціальна філософія;
 • Філософська антропологія;
 • Філософія історії;
 • Антична філософія;
 • Філософія Середньовіччя та Відродження;
 • Філософія Нового часу;
 • Німецька класична філософія;
 • Сучасна світова філософія;
 • Історія української філософії;
 • Філософська пропедевтика;
 • Вступ до Старого Заповіту;
 • Старий Заповіт;
 • Вступ до Нового Заповіту;
 • Новий Заповіт;
 • Старозаповітня екзегеза;
 • Новозаповітня екзегеза;
 • Історія церкви (Історія релігій);
 • Методика викладання філософії та релігієзнавства;
 • Філософська та богословська герменевтика;
 • Гомілетика;
 • Систематичне богослов’я;
 • Практичне богослов’я;
 • Основи давньоєврейської мови;
 • Географія релігій;
 • Соціологія релігії;
 • Філософія релігії;
 • Феноменологія релігій;
 • Релігійна етика і аксіологія;
 • Церковно-державні відносини;
 • Історія релігійних рухів в Україні.