Кафедра педагогіки та психології – обговорення Освітньої програми

Шановні колеги, студенти та зовнішні стейкхолдери!

Робоча група здійснила частину роботи по приведенню ОПП 053 «Психологія» до Стандарту. Просимо Вас прийняти активну участь у обговоренні ОПП.

Просимо Вас акцентувати увагу на таких проблемах:

1) Чи відповідають Проектування та цілі ОП загальній місії  та стратегії ЗВО, при її розробці враховано провідний європейський досвід. Структура та зміст ОП в цілому відповідають вимогам стандарту, рівню вищої освіти та законодавства?

2) Просимо допомогти робочій групі виявити слабкі сторони ОПП та чекаємо від Вас рекомендації щодо її вдосконалення.

3) Чи визначаються цілі освітньої програми та програмні результати навчання з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм?

4) Чи дозволяє освітня програма досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти?

5) Просимо Вас проаналізувати структуру та зміст освітньої програми.

6) Чи передбачає структура освітньої програми можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством ?

7) Чи передбачає освітня програма набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям?

8) Чи відбиває обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання?

Дякуємо всім хто знайде час та прийме активну участь у обговорення ОПП та піднятих нами питань.

З повагою, гарант освітньої програми К.В. Божко.

ОБГОВОРЕННЯ

Перейти до панелі інструментів