Божко Катерина Валеріївна

Божко Катерина Валеріївна

Посада: доцент кафедри педагогіки і психології
Гарант Освітньої програми спеціальності 053 Психологія
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук із спеціальності педагогічна та вікова психологія
Вчене звання: доцент
Email: k.bozhko@ugi.edu.ua

Рік народження: 1975

Освіта / Кваліфікація: вища юридична та вища психологічна: «Правознавство»/ юрист та «Психологія»/ магістр психології, викладач психології

1997 р.- Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 

2005 р.- Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти при Академії педагогічних наук Украіни (м. Київ)

2014 р.- Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ) аспірантура зі спеціальності "Педагогічна та вікова психологія"

Кандидатська дисертація: :"Психологічні особливості професійного вигорання юристів" зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

Сфера наукових інтересів

Проблематика вигорання, 

Наукові публікації станом на січень 2020 р.

  1. Писанко К.В. (Божко К.В.) Особливості прояву синдрому «професійного вигорання» у працівників органів прокуратури / К.В. Писанко (К.В. Божко)  // Вісник післядипломної освіти: Зб. наук. пр. - Вип. 6. / Ред. кол. : В.В. Олійник (гол.ред.) та ін. – К.: Геопринт, 2007 -  С.186-199.
  2. Писанко К.В. (Божко К.В.) Взаємозв’язок рис особистості та детермінант прояву синдрому професійного вигорання у юристів / К.В. Писанко (К.В. Божко)  // Психологія. Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д.Максименка. – К., 2010 - С.176-187.
  3. Божко К.В. Структурна модель професійного вигорання юристів / К.В. Божко  // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць.  Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова, №38(62) - 2012. -  С.214-223.
  4. Божко Е.В. Психологические особенности содержательной составляющей модели профессионального выгорания юристов / Е.В. Божко // Актуальные проблемы психологического знания. Научно-практический журнал Российской академии образования. Московский психолого-социальный университет. – М.: №3(28) июль-сентябрь – 2013. - С.79-89.
  5. Божко Е.В. Экофасилитативная практика помощи юристам в переходных ситуациях (на примере случаев «профессионального выгорания») / Е.В. Божко // Ежемесячный