В рамках методичної ради пройде семінар о 15:10 на тему

Міжнародна наукометрика:

різновиди, досвід і перспективи

(цикл методологічних теоретико-прикладних семінарів/занять)

                                                     Модератор: Зінченко Віктор Вікторович

Етапи, завдання та проблеми, які мають бути вирішені

Розглянути різновиди, варіанти функціонування, здійснити порівняльний аналіз, оприлюднити існуючий досвід, моделі взаємодії та вимоги основних процесів і форм:

 1) міжнародних наукометричних – баз/репозитаріїв/каталогів індексації/електронних бібліотек/директорій і т.інш.;

2)міжнародного наукометричного індексування та рейтингування у світовій науковій спільноті;

3)міжнародних наукометричних  журналів, їхніх імпакт-факторів, типів, рецензування, публікацій та комплексної співпраці з ними.

Семінар 1.

 «Форми, короткий нарис історії та специфікації сучасної міжнародної наукометрики».

1.1. «Аспекти міжнародного оприлюднення наукових, академічних та освітніх результатів і апробацій досліджень: не лише публікації»;

1.2. «Мова публікацій: стереотипи, кон’юнктура та реалії. Ареал ознайомлення/ цитування/індексування/міжнародно-наукового рейтингування»;

112 аудиторія