МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Богословські, філософські, економічні та освітні аспекти реформаційних процесів в Європі: минуле і сьогодення»

19-20 квітня 2017 року, м. Буча

В 2017 р. відзначатиметься п’ятсотріччя Реформації – однієї із найважливіших подій світової історії, яка зумовила подальший розвиток культурно-цивілізаційних та релігійно-конфесійних процесів. Святкування початку Реформації зобов’язує переосмислити значення реформаційного спадку для сучасності, глибше дослідити історичний шлях протестантизму в контексті сучасних теологічних та освітніх процесів на теренах Східної Європи.

Мета конференції: активізувати дослідження з історії реформаційних рухів та переосмислити їх значення та роль у розвитку європейських держав, а також їх вплив на сучасні суспільні процеси.

Завдання конференції:

 • Створити майданчик для спілкування між представниками різних наукових кіл щодо дослідження історії Реформації.
 • Організувати діалог щодо проблем, ідентичностей та здобутків протестантизму в контексті святкування 500-річчя Реформації.
 • Залучити вчених, аспірантів, здобувачів, студентів до наукової дискусії стосовно протестантизму з метою стимулювання і підтримки наукової діяльності по дослідженню реформаційних рухів.
 • Активізувати дослідження з історії реформаційних рухів у східноєвропейському контексті та їх ролі у церковних перетвореннях та суспільно-культурних процесах періоду постреформації.

Учасники конференції:

До участі у конференції запрошуються: науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі та студенти ВНЗ та духовних семінарій, студенти, представники релігійних організацій, органів державної влади. Формат конференції передбачає доповіді провідних українських та закордонних релігієзнавців, теологів, семінари та дискусії, спілкування із представниками протестантських навчальних закладів.

Учасникам конференції надається можливість виступити з доповіддю. За матеріалами конференції буде підготовлений збірник матеріалів конференції.

Організатори конференції:

ПВНЗ «Український гуманітарний інститут»

ДВНЗ «Український адвентистський теологічний інститут»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кафедра історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Центр дослідження релігії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Реєстрація: Заповнити анкету для реєстрації можна за посиланням. Після електроної реєстрації потрібно оплатити членський внесок.Якщо ви реєструєтеся до 20.02 – 60 грн., якщо після – 120 грн. Реквізити оплати за посиланням: .  Призначення платежу: за участь у конференції (вказати прізвище учасника).

 

Напрямки роботи конференції:

Історико-культурологічна секція

 • Зародження Реформації: причини та наслідки
 • Реформація і Контрреформація в Європі
 • Особливості реформаційних процесів у країнах Європи, Азії, Африки, Америки та Австралії
 • Вплив реформаційних рухів на суспільно-політичні перетворення у Східній Європі
 • Історія протестантських рухів у Східній Європі
 • Протестантизм в Україні
 • Вплив Реформації на формування естетичних засад європейської культури
 • Культурологічні аспекти реформаційних процесів в Україні
 • Історичні умови та соціально-політичні причини формування ренесансної культури України
 • Протестантизм та мистецтво

Філософсько-богословська секція

 • Філософія і теологія протестантських рухів (історія, сучасність, діалог з історичними традиціями)
 • Доба Реформації та гуманістичні тенденції
 • Вплив ідей Реформації на розвиток філософської та богословської думки країн Східної Європи
 • Реформація та наукова думка в Західній Європі
 • Сучасні концепції Реформації у східноєвропейському богослов’ї
 • Актуальні проблеми протестантського богослов’я на сучасному етапі
 • Екуменічні рухи в сучасному протестантизмі

Освітньо-педагогічна секція

 • Вплив Реформації та протестантизму на розвиток європейської та національної освіти та науки
 • Роль християнської освіти в розвиткові реформаційних процесів
 • Богословські та освітні засади Реформації
 • Особливості теологічної освіти сучасного східноєвропейського протестантизму
 • Протестантські школи в минулому та в сучасності

Реформація і розвиток массової комунікації

 • Реформація як каталізатор розвитку журналістики
 • Ідеї Реформації і сучасні комунікативні стратегії
 • Розвиток релігійної публіцистіки
 • Європейські проекти з інтернаціоналізації журналістських академічних програм
 • Компетентнісний підхід до навчання студентів-журналістів в Європі та в Україні
 • Реформа освіти в Україні та академічні програми для журналістів
 • Розробка галузевої рамки кваліфікації для журналістів в Україні
 • Методики навчання дисциплін за спеціальністю «журналістика»
 • Університетські теле- та радіоцентри
 • Дистанційна журналістська освіта

В рамках секції відбудеться круглий стіл «Взаємодія з ринком праці в системі підготовки журналістів».

 

Економічна секція

 • На межі століть: економічний підсумок 500-річного розвитку країн із православною, католицькою та протестантською культурами
 • Роль християнства у виникненні сучасної фінансової системи країн-лідерів
 • Перша та друга промислові революції як економічний результат християнської культури
 • Роль християнства та протестантизму у формуванні сучасних інструментів макроекономічної політики
 • Економічна категорія «довіра» та її прояви в різноманітних світових культурах
 • Лібералізм. Чи реально досягнути ефективної самоорганізації економіки поза межами багатовікових традицій Реформації?
 • Вплив релігійно-конфесійних ідей на формування сучасних економічних систем
 • Реформаційні процеси в основних течіях християнства та форми соціально-економічної і освітньої модернізації
 • Специфіка моделей менеджменту, економіки і соціально-економічної політики у різновидах протестантизму
 • Новітні концепції менеджменту у контексті реформ освіти: ідейно-духовний та теоретико-прикладний аспекти

Тези надсилати за адресою: science@ugi.edu.ua

Реєстрація закінчується 18 квітня  о 16:00.

Також в учасників конференції є можливість друкувати тези та статті в Гуманітарно-релігієзнавчому віснику “Софія”, що внесено до переліку наукових фахових видань України.

Матеріали виступів направляти на адресу електронної пошти religia@ukr.net.