Початкова освіта

Початкова освіта

Інвестуємо в майбутне

Галузь знань: 01 «Освіта»

Освітня програма: 013 «Початкова освіта»

Кваліфікація: бакалавр з початкової освіти

employee (3)
 • вчитель початкових класів;
 • вчитель англійської мови (у дитячих садках та початковій школі);
 • практичний психолог у закладах освіти;
 • вихователь у дошкільних навчальних закладах;
 • вихователь груп продовженого дня;
 • педагог-організатор у літніх оздоровчих таборах та інших дитячих оздоровчих закладах;
 • керівник приватної школи або дитячого садка;
 • керівник кабінету психологічної допомоги;
 • психолог-консультант;
 • репетитор;
resume (3)
 • Сфера працевлаштування – загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні заклади освіти, реабілітаційні центри, приватні заклади. .
 • Філологічна компетентність. Застосування таких знань, умінь та навичок, що становлять теоретичну основу початкового курсу мови навчання, мови вивчення, іноземної мови, літературного читання та їхніх окремих змістових ліній.
 • Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів початкової школи на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку.
history (3)

Заінтригований? Є питання? Зв'яжіться з нами!

Початкова освіта забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, знати основи арифметики; набуття первинних навичок користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок.

Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших і відповідальних професій. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, тому від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості.

Педагогічна діяльність вимагає особливого покликання. Вихованням і навчанням можуть займатися люди зі схильністю і любов’ю до цієї справи. Учитель повинен любити і передавати свої знання іншим, захоплюватися самим процесом навчання і виховання людини. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей вчителя, від його вміння налагодити правильні взаємини з дітьми. Робота вчителя пред’являє великі вимоги до його уваги. Учитель працює з усім класом, і йому необхідно тримати в полі зору багатьох учнів. Він повинен уміти помічати всі зміни в їхній поведінці.

Таким чином, спостережливість, розподілення уваги, його переключення є професійно важливими якостями вчителя. Педагогічна діяльність вимагає від людини і певних вольових якостей: витримки, терпіння, послідовності, наполегливості, самовладання. Він зобов’язаний контролювати свою поведінку, керувати ним. Дуже важлива в професії вчителя мова, яка повинна відрізнятися виразністю, емоційністю, переконливістю.

Щось цікаве про інститут

Український гуманітарний інститут знаходиться в чудовому краєвидному містечку.