Графік подачі заяв

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 01 липня та закінчується о 18:00 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів; о 18:00 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста.
(медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передує дню завершення прийому заяв).

 1. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників, вступні іспити та співбесіди, конкурсний відбір, зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного або місцевого бюджету проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, також складати вступні іспити та співбесіди, що проводить Інститут

8 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв від осіб, які вступають які вступають за результатами національного мультипредметного теста, а також творчих конкурсів

23 серпня 2022 року

Закінчення прийому оригіналів документів

02 вересня 2022 року

Строки проведення Інститутом творчих конкурсів: декілька сесій

01 липня  – 18 липня 2022 року

9 серпня  – 16 серпня 2022 року

Строки проведення Інститутом вступних іспитів

9 серпня  – 16 серпня 2022 року

Строки проведення Інститутом співбесід

9 серпня  – 16 серпня 2022 року

Подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення

До 22 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

26 серпня 2022 року

 

Закінчення прийому оригіналів документів

28 серпня – 02 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників

05 вересня 2022 року

2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників, вступні іспити та співбесіди, конкурсний відбір, зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

20 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, також складати вступні іспити та співбесіди, що проводить Інститут

8 серпня 2022 року

14 жовтня 2022 року

Закінчення прийому заяв від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

23 серпня 2022 року

14 жовтня 2022 року

Строки проведення Інститутом творчих конкурсів: декілька сесій

01 липня  – 18 липня 2022 року

15 вересня – 13 жовтня 2022 року

9 серпня  – 16 серпня 2022 року

Строки проведення Інститутом вступних іспитів

9 серпня  – 16 серпня 2022 року

15 вересня – 13 жовтня 2022 року

Строки проведення Інститутом співбесід

9 серпня  – 16 серпня 2022 року

15 вересня – 13 жовтня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

04 вересня 2022 року

17 жовтня 2022 року

Закінчення прийому оригіналів документів

06 вересня – 14 вересня 2022 року

20 жовтня 2022 року

Терміни зарахування вступників

16 вересня 2022 року

24 жовтня 2022 року

3. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників, фахові вступні випробування, що проводить Інститут конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра за кошти державного або місцевого бюджету проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі молодшого спеціаліста

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв від осіб, які мають складати фахові вступні випробування, що проводить Інститут

8 серпня 2022 року

Строки проведення Інститутом фахових вступних випробувань

9 серпня  – 16 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

26 серпня 2022 року

Закінчення прийому оригіналів документів на контракт

28 серпня – 02 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

05 вересня 2022 року

4. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників, фахові вступні випробування, що проводить Інститут конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі молодшого спеціаліста

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

20 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв від осіб, які мають складати фахові вступні випробування, що проводить Інститут

8 серпня 2022 року

14 жовтня 2022 року

Строки проведення Інститутом фахових вступних випробувань

9 серпня  – 16 серпня 2022 року

15 вересня – 13 жовтня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

04 вересня 2022 року

17 жовтня 2022 року

Закінчення прийому оригіналів документів на контракт

06 вересня – 14 вересня 2022 року

20 жовтня 2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

16 вересня 2022 року

24 жовтня 2022 року

5. Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі від вступників, фахові вступні випробування, що проводить Інститут, конкурсний відбір та зарахування на навчання на основі всіх освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів для іноземців проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Вступ для іноземців

Денна форма навчання

І сесія

ІІ сесія

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

20 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв від осіб, які мають складати співбесіди, що проводить Інститут

8 серпня 2022 року

14 жовтня 2022 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід

9 серпня  – 16 серпня 2022 року

15 вересня – 13 жовтня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

04 вересня 2022 року

17 жовтня 2022 року

Закінчення прийому оригіналів документів

06 вересня – 14 вересня 2022 року

20 жовтня 2022 року

Терміни зарахування вступників

16 вересня 2022 року

24 жовтня 2022 року