Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Пошук

Порядок прийому заяв та документів

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою (розділ Х Правил прийому) та зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Правил прийому), подають заяви тільки в електронній формі. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації) не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Подання електронної заяви

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу V Умов прийому.

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.

Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до вищого навчального закладу.

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу даних вступника у документах вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.

6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – якщо заяву не зареєстровано у вищих навчальних закладах;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у вищих навчальних закладах.

При поданні паперової заяви вступник пред’являє:

 1. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (атестат) та додаток до нього за особистим вибором оригінал або його копію – 2 ксерокопії формату А4 / скан.
 2. Сертифікат національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) / скан.
 3. Документ, що посвідчує особу та громадянство (1-2 стор. та стор. 11 з реєстрацією) або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) – 2 ксерокопії формату А4 / скан.
 4. Довідка про реєстрацію місця проживання особи – 2 ксерокопії формату А4 / скан.
 5. Військовий квиток (або приписне свідоцтво) – 1 ксерокопія формату А4/скан. Абітурієнт зобов’язаний перебувати на військовому обліку
 6. Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та на першочергове зарахування – 1 ксерокопія формату А4 / скан.
 7. Довідка про ідентифікаційний код – 2 ксерокопії формату А4 / скан.
 8. Копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, атестат, сертифікат) –1 ксерокопія формату А4 / скан.
 9. Посвідчення про присвоєння розряду, кваліфікації та ін. (для вступників на спеціальність «Фізична культура і спорт» – 1 ксерокопія формату А4 / скан.
 10. Диплом учасника міжнародних олімпіад, призера (дипломи I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призера (дипломи I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України – 1 ксерокопія формату А4 / скан.
 11. 4 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (що відповідає вимогам ДМСУ до фотозображень при оформленні біометричних документів).
 12. Фотографію в електронному вигляді, що відповідає вимогам ДМСУ до фотозображень при оформленні біометричних документів. Розширення фотографії — не менше 1000 пікселів по найменшій стороні.
 13. Скан закордонного паспорту (за наявності).
 14. Папка на зав’язках (картонна) – 1 шт.
 15. Медична довідка за формою 086/о – 1 ксерокопія формату А4 / скан.
 16. Документи, що підтверджують інвалідність (за наявності).
 17. Документи, що підтверджують приналежність до спеціальних категорій вступників (за наявності), що перераховані в розділі X цих Правил.

Вступник іноземець пред’являє особисто:

 1. Паспорт, перекладений на українську і завірений нотаріусом – 2 оригінали;
 2. Оригінал документу про попередню освіту і додатку до нього;
 3. Документ про попередню освіту і додаток до нього, перекладені на українську і завірені нотаріусом – 1 оригінал;
 4. Медична довідка про стан здоров’я (перекладена на українську і завірена нотаріусом або зроблена в Україні);
 5. Медична довідка на ВІЛ/СНІД (перекладена на українську і завірена нотаріусом або зроблена в Україні).

Всі документи, що надаються в електронному вигляді надсилаються на пошту приймальної комісії vstup@ugi.edu.ua

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ПВНЗ “УГІ” або в установленому законодавством порядку.