Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Пошук

Єдине фахове вступне випробування

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі НРК6 або НРК7 за кошти державного або місцевого бюджету
Шифр
Галузь знань
Код Назва спеціальностіЄдине фахове вступне випробування
07 Управління та адміністрування073 Менеджментпредметний тест з управління та адміністрування
Мотиваційний лист*
   
Шифр
Галузь знань
Код Назва спеціальностіЄдиний вступний іспит
07 Управління та адміністрування073 Менеджменттест загальної навчальної компетентності
тесту з іноземної мови
   

* Критерії оцінюванні, структура оцінки та оцінювання мотиваційних листів затверджений окремим додатком.