Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

При виконавчому органі студентського самоврядування діють такі Міністерства: Культури:

 • організація та проведення вечорів та інших масових заходів;
 • організація відвідування музеїв, театрів, виставок;
 • організація зустрічей з цікавими людьми, артистами, письменниками, ветеранами та ін.
 • створення умов відпочинку студентів у гуртожитку.

Навчального процесу:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів у навчальному процесі;
 • забезпечення складання зручного для студентів розкладу;
 • забезпечення належних умов навчання;
 • організація проведення консультацій та їх відвідування;
 • вплив безпосередньо на навчальний процес.

Науки:

 • створення наукових товариств;
 • проведення наукових конференцій

Інформації:

 • організація проведення конкурсу стінних газет;
 • організація та випуск газети;
 • організація взаємодії з кореспондентами газет, радіо, телебачення та ін.
 • проведення соціологічних досліджень серед студентів;
 • інформування про події, зустрічі та змагання.

Спорту:

 • організація роботи спортивних секцій;
 • допомога викладачам в організації спортивних змагань, ігор та ін.;
 • організація проведення Дня здоров’я, Олімпіад та ін.

З соціальних питань:

 • проведення соціальних проектів в школах, дитбудинках, інтернатах;
 • допомога у здійсненні соціальних заходів місцевій владі;
 • проведення соціальних програм для студентів.

З духовного виховання:

 • організація ранкового служіння в день студентської ради;
 • духовна настанова студентів;
 • співпраця з церковною організацією.

Студентська рада

Залучання студентів до внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Залучення студентів до внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти відбувається в тому числі через регулярні опитування

Соціальне проєктування

Перейти до панелі інструментів