Приймальна комісія +38 073 432 54 33 Секретар ректора +38 097 818 13 37

Документація

Витяг щодо права провадження освітньої діяльності
Довідник студента
Довідник працівника УГІ
Етапи міжнародної акредитації
Звіт відділу соціального проектування 2024
Звіт відділу інформаційних технологій 2024
Звіт відділу бібліотеки
Звіт про проведення технічного обстеження
Звіт ректорки УГІ Штанько Л.О. за 2021-2022 н.р.
Звіт ректорки УГІ Штанько Л.О. за 2022-2023 н.р.
Звіт ПВНЗ «Український гуманітарний інститут» за підрозділами 2022-2023
Звіт по забезпеченню якості освіти
Звіт про результати екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р. студентів заочної форми навчання ПВНЗ «УГІ»
Звернення від адміністрації щодо державної мови
Згода на обробку персональних даних
Колективний договір
Ліцензія
Наказ МОН про ліцензування освітньої діяльності
 *Додаток до наказу МОН про ліцензування освітньої діяльності
Наказ про результати рейтингу НПП 2023
Наказ про результати рейтингу 2019-2020
Наказ про результати рейтингу 2021-2022
Наказ про створення Академічної студентської ради
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Політика конфіденційності
Порядок визначення рейтингу науково-педагічних працівників
Порядок конкурсного відбору та обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників 2021
Порядок конкурсного відбору та обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників 2023
Порядок затвердження індивідуального навчального плану.
Порядок поновлення на навчання
Правила прийому у 2019 році
Правила прийому у 2020 році
Правила прийому у 2021 році
Правила прийому у 2022 році
Правила прийому у 2023 році
Правила прийому у 2024 році
*Додаток до правил прийому
Прейскурант додаткових освітніх послуг, які надаються деканатом ПВНЗ “УГІ” на 2021-2022 н.р.
Програма діяльності наукового відділу
Програма залучення здобувача освіти ПВНЗ «УГІ» до удосконалення змісту освітніх програм та підвищення якості їх реалізації.
Програма міжнародної діяльності
Публічний договір-оферта про надання послуг
Реєстр сертифікатів ПВНЗ УГІ
Статут
Стратегія розвитку УГІ до 2025 року (з уточненням і доповненнями)
Стратегічний план розвитку УГІ до 2025 року
*План розвитку нових ОП до 2025

Договір з НПУ ім.Драгоманова
Договір з ПЛ Академія мудрості
Договір з Університетом державної фіскальної служби
Договір з християнським адвентистським медичним центром
Договір на проведення практики Deep vision
Договір на проведення практики з НВК Еммануїл
Договір на проведення практики з НВК Оазис Надії
Договір на проведення практики з НВК Щасливе місто
Договір про проведення практики у ТОВ Трендформер ЄУРОП
Договір по наукове співробітництво з Університетом Менеджменту освіти
Договір позички обладнання
Договір про оновлення та обслуговування пакету комп’ютерних програм “Деканат”
Договір про підвищення кваліфікації з Польшею
Договір про співробітництво з Вищою Гуманітарно-Теологічною Школою
Договiр про спiвпрацю мiж ПВНЗ “УГІ” та “Українська академiя друкарства”
Лист від адвентиської акредитаційної ассоціації
Лист від Мінекономіки
Лист від С.К. Луцького щодо здоров’язбережувальної функції
Лист щодо викладання духовних дисциплінМеморандум з Варшавською вищою школою
Меморандум з Українською Асоціацією Культури взаємодопомоги та солідарності
Меморандум між Інститутом еволюційної економіки та ПВНЗ УГІ
Меморандум між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
Меморандум між Totalfit і ПВНЗ УГІ
Меморандум про взаєморозуміння між ПВНЗ «УГІ» та Релігійною організацією Вищим духовним навчальнийм закладом “Таврійський християнський інститут”
Меморандум про співпрацю з Deep vision
Меморандум про співпрацю зББІ
Меморандум про співпрацю з Бучанською міською радою та Інститутом
Меморандум про співпрацю між УГІ та Університетом Монтеморелос
Меморандум про співпрацю між Громадською організацією “Вірю в тебе” та УГІ
Меморандум про взаєморозуміння між ПВНЗ УГІ та Адвентистським унiверситетом Чернiки (Румунiя)
Меморандум про співпрацю ТОВ Трендформер ЄУРОП
Подяка від Ассоціації художників-християн
Подяка від відділу освіти Бучанської міської ради
Подяка від Unicheck
Подяка від МАРХО
Подяка УГІ від посла України в Туреччині
Подяка Гриненко ІВ від БМР
Подяка Проданюку ФМ від БМР
Результати національного бізнес рейтингу-Лідер року 2021
Свідоцтво Асоціація Приватних закладів
Свідоцтво про міжнародну акредитацію ААА 2019-2024 р.
Сертифікат про членство в МАРХО
Угода на дослідження – Research Agreement for project “Building More Forgiving”
Угода про співпрацю з Відділенням Національного олімпійського комітету
Членство в INCHE
Угода про співробітництво з уніерситетом Рієки, факультет туризма та готельного менеджменту Хорватія
Угода про співробітництво з унівеситетом Пуле, факультет економіки і туризму Хорватія
Угода про співробітництво Municipility of Moscenicke Drage Хорватія

Положення про академічну доброчестність
     * Декларація про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним працівником
Положення про академічну мобільність
Положення про атестацію освітніх програм
Положення про атестацію  здобувачів освітніх програм ліцензованих спеціальностей  освітнього ступеня «Бакалавр»
Положення про бібліотеку 
Положення про відділ міжнародних зв’язків
Положення про відділ якості освіти
Положення про відділ якості УГІ
Положення про вибіркові дисципліни
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.pdf
Положення про врегулювання академічних конфліктів
Положення про встановлення спеціальних цін для окремих категорій студентів
Положення про вчену раду
Положення про гаранта освітньої програми
Положення про конкурс студентських проектів
Положення про ліквідацію академічних заборгованостей та перескладання оцінок з навчальних дисциплін
Положення про Навчально-методичний комплекс
Положення про норми часу щодо планування й обліку освітньої роботи науково-педагогічних працівників
Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами 
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про освітні програми
Положення про підвищення кваліфікації НПП УГІ
Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у освітньому процесі
Положення про порядок визначення результатів формальної освіти
Положення про порядок зарахування результатів неформальної та інформальної освіти
Положення про приймальну комісію
Положення про проведення практик
Положення про психологічну службу закладу_2021
Положення про репозитарій
Положення про соціальне проєктування 2023
Положення про створення безпечних і нешкідливих умов праці під час виконання СКП в УГІ
Положення про стейкхолдерів
Положення про студентське самоврядування
Положення про суспільно-корисну працю
Положення Силабус
Положення щодо розробки силабусу навчальної дисципліни 
Положення про Фонд підтримки студентів
Проєкт положення щодо розробки програми навчальної дисципліни

Сертифікати на акредитацію
Акредитація від міжнародної ААА

Експертний висновок – Економічна кібернетика 2022
Експертний висновок – Економічна кібернетика 2017
Експертний висновок – Журналістика 2022
Експертний висновок – Журналістика 2021
Експертний висновок – Журналістика 2016
Експертний висновок – Психологія 2021
Експертний висновок – Фінанси і кредит 2016
Експертний висновок – Фізичне виховання 2017
Експертний висновок – Фізична культура і спорт 2022
Експертний висновок про кампус УГІ

Звіт про результати акредитаційної експертизи – Економічна кібернетика 2022
Звіт про результати акредитаційної експертизи – Журналістика 2021
Звіт про результати акредитаційної експертизи – Журналістика 2022
Звіт про результати акредитаційної експертизи – Психологія 2021
Звіт про результати акредитаційної експертизи – Фізична культура і спорт 2022

Рішення НАЗЯВО про акредитацію Економічна кібернетика 2022
Рішення НАЗЯВО про акредитацію Журналістика 2022
Рішення НАЗЯВО про акредитацію Фізична культура і спорт 2022

Наказ про затвердження вартості додаткових платних послуг

Вартість навчання по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2018р
Вартість навчання по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2019р
Вартість навчання по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2020р
Вартість навчання по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2021-2022 рр
­­­­Вартість навчання по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2023-2024 н.р

Вартість навчання іноземних громадян по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2018р
Вартість навчання іноземних громадян по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2019р
Вартість навчання іноземних громадян по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2020р
Вартість навчання іноземних громадян по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2021-2022 рр
Вартість навчання іноземних громадян по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2023-2024 рр