Проект положення про вибіркові дисципліни
Положення про студентське самоврядування
Положення про вчену раду
Положення про конкурс студентських проектів
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про приймальну комісію
Положення про академічну доброчестність
Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами 
Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у освітньому процесі
Положення щодо розробки силабусу навчальної дисципліни 
Положення про відділ міжнародних зв’яків
Положення про соціальне проектування
Положення Силабус
Положення про Навчально-методичний комплекс
Положення про суспільно-корисну працю
Положення про створення безпечних і нешкідливих умов праці під час виконання СКП в УГІ
Положення про норми часу щодо планування й обліку освітньої роботи науково-педагогічних працівників
Довідник студента
Положення про відділ міжнародних зв’язків
Положення про спеціальні ціни