Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Search

Доступ до публічної інформації

Витяг щодо права провадження освітньої діяльності
Довідник студента
Довідник працівника УГІ
Етапи міжнародної акредитації
Звернення від адміністрації щодо державної мови
Згода на обробку персональних даних
Колективний договір
Ліцензія
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Політика конфіденційності
Порядок визначення рейтингу науково-педагічних працівників
Порядок конкурсного відбору та обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників 2021
Порядок конкурсного відбору та обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників 2023
Порядок затвердження індивідуального навчального плану.
Порядок поновлення на навчання
Програма діяльності наукового відділу
Програма залучення здобувача освіти ПВНЗ «УГІ» до удосконалення змісту освітніх програм та підвищення якості їх реалізації.
Програма міжнародної діяльності
Публічний договір-оферта про надання послуг
Реєстр сертифікатів ПВНЗ УГІ
Статут
Стратегія розвитку УГІ до 2025 року (з уточненням і доповненнями)
Стратегічний план розвитку УГІ до 2025 року
*План розвитку нових ОП до 2025

Положення про академічну доброчестність
     * Декларація про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним працівником
Положення про академічну мобільність
Положення про атестацію освітніх програм
Положення про атестацію  здобувачів освітніх програм ліцензованих спеціальностей  освітнього ступеня «Бакалавр»
Положення про бібліотеку 
Положення про відділ міжнародних зв’язків
Положення про відділ якості освіти
Положення про відділ якості УГІ
Положення про вибіркові дисципліни
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.pdf
Положення про врегулювання академічних конфліктів
Положення про встановлення спеціальних цін для окремих категорій студентів
Положення про вчену раду
Положення про гаранта освітньої програми
Положення про деканат УГІ 2024
Положення про конкурс студентських проектів
Положення про ліквідацію академічних заборгованостей та перескладання оцінок з навчальних дисциплін
Положення про Навчально-методичний комплекс
Положення про норми часу щодо планування й обліку освітньої роботи науково-педагогічних працівників
Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами 
Положення про організацію освітнього процесу 2021
Положення про організацію освітнього процесу 2024
Положення про освітні програми
Положення про підвищення кваліфікації НПП УГІ
Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у освітньому процесі
Положення про порядок визначення результатів формальної освіти
Положення про порядок зарахування результатів неформальної та інформальної освіти
Положення про приймальну комісію
Положення про проведення практик
Положення про психологічну службу закладу_2021
Положення про репозитарій
Положення про соціальне проєктування 2023
Положення про створення безпечних і нешкідливих умов праці під час виконання СКП в УГІ
Положення про стейкхолдерів
Положення про студентське самоврядування
Положення про суспільно-корисну працю
Положення Силабус
Положення щодо розробки силабусу навчальної дисципліни 
Положення про Фонд підтримки студентів
Проєкт положення щодо розробки програми навчальної дисципліни

Наказ про затвердження вартості додаткових платних послуг

Прейскурант додаткових освітніх послуг, які надаються деканатом ПВНЗ “УГІ” на 2021-2022 н.р.

Вартість навчання по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2018р
Вартість навчання по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2019р
Вартість навчання по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2020р
Вартість навчання по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2021-2022 рр
­­­­Вартість навчання по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2023-2024 н.р

Вартість навчання іноземних громадян по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2018р
Вартість навчання іноземних громадян по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2019р
Вартість навчання іноземних громадян по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2020р
Вартість навчання іноземних громадян по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2021-2022 рр
Вартість навчання іноземних громадян по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2023-2024 рр

Акредитація освітніх программ

Договора, меморандуми, угоди, подяки

Договір з НПУ ім.Драгоманова
Договір з ПЛ Академія мудрості
Договір з Університетом державної фіскальної служби
Договір з християнським адвентистським медичним центром
Договір на проведення практики Deep vision
Договір на проведення практики з НВК Еммануїл
Договір на проведення практики з НВК Оазис Надії
Договір на проведення практики з НВК Щасливе місто
Договір про проведення практики у ТОВ Трендформер ЄУРОП
Договір по наукове співробітництво з Університетом Менеджменту освіти
Договір позички обладнання
Договір про оновлення та обслуговування пакету комп’ютерних програм “Деканат”
Договір про підвищення кваліфікації з Польшею
Договір про співробітництво з Вищою Гуманітарно-Теологічною Школою
Договiр про спiвпрацю мiж ПВНЗ “УГІ” та “Українська академiя друкарства”

Лист від адвентиської акредитаційної ассоціації
Лист від Мінекономіки
Лист від С.К. Луцького щодо здоров’язбережувальної функції
Лист щодо викладання духовних дисциплін Меморандум з Варшавською вищою школою

Результати національного бізнес рейтингу-Лідер року 2021