Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Пошук

Філологія

Спілкування без кордонів

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Освітня програма: 035 «Філологія»

Кваліфікація: бакалавр з філології

-Методист
-Вихователь зі знанням іноземної мови
-Викладач професійно-освітніх закладів
-Вчитель англійської мови середнього навчально-виховного закладу
-Вчитель зарубіжної літератури середнього навчально-виховного закладу
-Гід-екскурсовод з іноземними групами
-Вчитель початкового навчально-виховного закладу
-Секретар-референт зі знанням іноземної мови

-Фундаментальна підготовка з англійської та німецької мов.
-Комбіновані заняття з викладачами зі США, Великобританії, Німеччини, Австрії.
-Підготовка висококваліфікованих фахівців.
-Ефективна реалізація навчального та наукового потенціалу для здійснення гнучкої динамічної ступеневої підготовки фахівців.
-Встановлення міжнародних зв’язків.
-Наукове стажування професорсько-викладацького складу у провідних вищих навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Австрії, Польщі.

З 1999 р. Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» спеціальності «Філологія».

Всього на випусковій кафедрі працює 15 викладачів. Навчальний процес забезпечують 6 кандидатів філологічних наук.

Вивчення іноземних мов – це вікно у світ, розвиток, самоствердження, пізнання нового, дотик до іноземної культури, можливість подорожувати та спілкуватися з іншими людьми, а також широкі професійні можливості.