Secretary of the Rector +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua
Admissions +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua

Documentation

Accreditation, awards
Довідник студента
Довідник працівника УГІ
Звіт про проведення технічного обстеження
Згода на обробку персональних даних
Колективний договір
Ліцензія
Наказ про результати рейтингу
Наказ про створення Академічної студентської ради
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Політика конфіденційності
Порядок визначення рейтингу науково-педагічних працівників
Порядок конкурсного відбору та обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників
Порядок поновлення на навчання
Правила прийому у 2020 році
Правила прийому у 2021 році
Програма діяльності наукового відділу
Програма залучення здобувача освіти ПВНЗ «УГІ» до удосконалення змісту освітніх програм та підвищення якості їх реалізації.
Програма міжнародної діяльності
Публічний договір-оферта про надання послуг
Статут
Стратегічний план розвитку навчального закладу до 2020 року*
* План розвитку нових ОП до 2025
* Генеральний план Духовно го розвитку та ціннісного виховання 2020

Положення про академічну доброчестність
* Декларація про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним працівником
Положення про академічну мобільність
Положення про атестацію освітніх програм
Положення про атестацію здобувачів освітніх програм ліцензованих спеціальностей освітнього ступеня «Бакалавр»
Положення про відділ міжнародних зв’язків
Положення про відділ міжнародних зв’яків
Положення про вибіркові дисципліни
Положення про врегулювання академічних конфліктів
Положення про вчену раду
Положення про конкурс студентських проектів
Положення про ліквідацію академічних заборгованостей та перескладання оцінок з навчальних дисциплін
Положення про Навчально-методичний комплекс
Положення про норми часу щодо планування й обліку освітньої роботи науково-педагогічних працівників
Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про освітні програми
Положення про підвищення кваліфікації НПП УГІ
Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у освітньому процесі
Положення про порядок визначення результатів формальної освіти
Положення про порядок зарахування результатів неформальної та інформальної освіти
Положення про приймальну комісію
Положення про психологічну службу закладу_2021
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 2018
Положення про соціальне проектування
Положення про спеціальні ціни
Положення про створення безпечних і нешкідливих умов праці під час виконання СКП в УГІ
Положення про стейкхолдерів
Положення про студентське самоврядування
Положення про суспільно-корисну працю
Положення Силабус
Положення щодо розробки силабусу навчальної дисципліни
Проект положення про вибіркові дисципліни

Договір Антиплагіат
Договір Графіаті
Договір Домінет
Договір Бест
Договір з Софтліст
Договір з Інфоресурс
Договір з НПУ ім.Драгоманова
Договір з ПЛ Академія мудрості
Договір з Університетом державної фіскальної служби
Договір з християнським адвентистським медичним центром
Договір на проведення практики з НВК Еммануїл
Договір на проведення практики з НВК Оазис Надії
Договір на проведення практики з НВК Щасливе місто
Договір по наукове співробітництво з Університетом Менеджменту освіти
Договір з Політек-Софт 2020
Договір про оновлення та обслуговування пакету комп’ютерних програм “Деканат”
Договір про підвищення кваліфікації з Польшею
Договір про співробітництво з Вищою Гуманітарно-Теологічною Школою
Ліцензія Microsoft
Ліцензія Microsoft_2
Лист від адвентиської акредитаційної ассоціації
Лист від С.К. Луцького щодо здоров’язбережувальної функції
Лист щодо викладання духовних дисциплін
Меморандум з Варшавською вищою школою
Меморандум про співпрацю зББІ
Меморандум про співпрацю між УГІ та Університетом Монтеморелос
Подяка від Unicheck
Подяка від МАРХО
Подяка Гриненко ІВ від БМР
Подяка Проданюку ФМ від БМР
Свідоцтво Асоціація Приватних закладів
Свідоцтво про міжнародну акредитацію ААА 2019-2024 р.
Сертифікат про членство в МАРХО
Угода на дослідження – Research Agreement for project “Building More Forgiving”
Угода про співпрацю з Відділенням Національного олімпійського комітету
Членство в INCHE