ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ ПРОЕКТІВ

ПВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ»

У 2016-2017 навчальному році Український гуманітарний інститут (далі – УГІ) оголошує перший конкурс ініціативних студентських проектів. Для проведення конкурсу студенти УГІ можуть об’єднуватися зі студентами ВДНЗ «Український адвентистський теологічний інститут» (далі – УАТІ). Бюджет конкурсу – 10 000 гривень – кошти УГІ і УАТІ. На цю суму будуть профінансовані від 3 до 5 проектів. Адмініструє конкурс оргкомітет, до якого входять студенти, викладачі та адміністрація. Конкурс студентський, тому в оргкомітеті чисельна перевага студентів. Вся інформація про конкурс розміщується на сайті www.ugi.edu.ua

Принципи конкурсу

Творчий підхід. Творчість притаманна людській природі, тому що закладена  Творцем. Конкурс звертається, насамперед, до творчої енергії його учасників.

Проект носить особистісний характер. Як будь-який творчий продукт, створений руками, розумом та душею людини, проект відображає особистість (особистості) яка створила його і вимагає до себе дбайливого ставлення тих, хто оцінює проект і користується його плодами.

Добровільність участі. Заявки на конкурс подаються ініціативними студентськими групами на добровільних засадах.

Відповідальність учасників. Учасники дотримуються прописаних у Положенні і заявці умов і  домовленостей, що виникли  в рамках конкурсу та термінів. Особливу відповідальність учасники виявляють у фінансових питаннях.

Зрозумілість і прозорість умов конкурсу. У Положенні регламентовані основні процедури конкурсу. Ніяких умов крім тих, що зафіксовані в Положенні, не існує. Оргкомітет роз’яснює незрозумілі питання за зверненнями заявників.

Мета конкурсу – створити умови для розвитку студентських ініціатив, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу і цілеспрямованої позанавчальної діяльності відповідно до місії УГІ.

Напрями (пріоритети) конкурсу 2016-2017

Популяризація та тиражування досвіду кращих студентів в академічній успішності та управлінні особистим часом (тайм-менеджмент).

Соціально-психологічна адаптація першокурсників до навчального процесу і цілеспрямованої позанавчальної діяльності.

Збільшення кількості та різноманітності практичних модулів та практичних завдань у навчальних дисциплінах.

Інтенсифікація використання комп’ютерних і інтернет-технологій і інструментів в освітньому процесі та позанавчальній діяльності.

Поліпшення екологічної ситуації на території УАЦВО та в Бучі.

Зміцнення взаємодії з місцевою спільнотою та представниками ринку праці м. Бучі та інших міст.

Розвиток контактів і зміцнення партнерських відносин з українськими та закордонними студентами та студентськими організаціями.

Можливі форми проектів

Проекти реалізуються, як правило, у вигляді заходів: тренінгів, відкритих лекцій, зустрічей, дискусій, презентацій, семінарів, конференцій тощо.

Складовою частиною проекту можуть бути: дослідження; друк і поширення брошур, реклами; створення відео-роликів, сайтів та іншої  інформаційно-комунікаційної продукції; поїздки для отримання досвіду і обміну досвідом (1).

Заходи з благоустрою території (2).

Примітки.

  1. Поїздки студентів в рамках проекту більш, ніж на добу, проходять відповідно до прийнятих в УГІ правил, тобто з обов’язковою участю викладача.
  2. Заходи, що передбачають перепланування, установку малих форм, розпис стін, застосування ландшафтного дизайну тощо, погоджуються в процесі розробки проекту з відповідними підрозділами УГІ або з Бучанською міською радою.

Хто може заявлятися

Ініціативні студентські групи з однієї кафедри або міждисциплінарні, включаючи студентів, які навчаються  за індивідуальним графіком, або на заочному відділенні. Чисельність групи – від двох осіб.

Вітається участь викладачів або співробітників УГІ у складі групи. Однак ця умова не є обов’язковою, і кількість викладачів в групі повинно бути менше, ніж студентів. Наприклад, три студента та два викладачі.

Терміни подачі заявок, реалізація проекту, звітності

Етапи проведення конкурсу та реалізації проектів

 

Терміни
2016 р. 2017 р.
Оголошення конкурсу 10.09.16 15.01.17
Подача заявок до 10.10.16 до 15.02.17
Консультації та тренінги для заявників до 10.10.16 до 15.02.17
Оголошення переможців 19.10.16 27.02.17
Семінар для переможців 20.10.16 28.02.17
Реалізація проекту 20.10.16 – 31.11.16 01.03.17 – 30.04.17
Здача підсумкових фінансових і змістовних звітів 01.12.16 – 15.12.16 01.05.17 – 15.05.17

 

Критерії оцінки

Проекти повинні бути релевантними (відповідність заявки умовам конкурсу). Нерелевантні заявки не розглядаються.

Проекти оцінюються експертами оргкомітету по 100-бальною шкалою:

Якість проекту (реалістичність; актуальність; послідовність компонентів: проблема – цілі – завдання – методи – результати; точне визначення цільової групи) – максимум 25 балів;

Кваліфікація і досвід команди (наявність досвіду діяльності щодо заявленої теми, знайомство зі специфікою некомерційних проектів і програм, розподіл функцій в команді, лідерський потенціал) – максимум 25 балів;

Якість бюджету (відповідність бюджету змістовній частині; обґрунтованість витрат) – максимум 25 балів;

Популяризація та тиражування результатів проекту – (публікації на сайті УГІ і в ЗМІ, створення власного сайту проекту; публікація статей у наукових збірниках, виступ на конференціях і «круглих столах») – максимум 25 балів;

Експерти можуть дати рекомендацію зменшити бюджет проекту або змінити терміни його реалізації. В цьому випадку проект отримує фінансування тільки після того, як в заявку будуть внесені зміни.

Графік виділення коштів для конкурсу проектів

Жовтень 16 – 3 000 грн.

Листопад 16 – 2 000 грн.

Лютий 17 – 1 000 грн.

Березень 17 – 2 000 грн.

Квітень 17 – 2 000 грн.

У разі, якщо проект стає переможцем конкурсу, команда зобов’язана взяти участь у семінарі з управління проектами.

Фінансування проектів ініціативних груп-переможців здійснюватиметься шляхом оплати витрат, зроблених в рамках проекту. Всі витрати повинні мати документальне підтвердження.

Оргкомітет конкурсу може проводити моніторинг та оцінку реалізації проекту на будь-якому його етапі.