Polina

Поліна Ганна Володимирівна

Рік народження: 1971
Посада: Доцент кафедри романо-германської філології та порівняльно-історичного й типологічного мовознавства
Завідувач кафедри романо-германської філології та порівняльно-історичного й типологічного мовознавства
Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
E-mail (робочий): annavpolina@gmail.com
Освіта / Кваліфікація: У 1993 році закінчила Харківський державний університет імені Максима Горького (з 1999 року Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна), факультет іноземних мов, за спеціальністю філолог, викладач англійської мови та літератури, французької мови, перекладач

Викладацький досвід
Англійська мова (практика, граматика, фонетика, домашнє читання)
Стилістика англійської мови
Історія англійської мови
Основи теорії мовної комунікації
Теоретична фонетика

Професійний досвід
Досвід усного та письмового перекладу (релігійна тематика)

Наукові інтереси
Когнітивна лінгвістика (культурні концепти)
Культурно обумовлена специфіка комунікації
Особливості репрезентації культурних концептів в релігійній картині світу

1. Практична граматика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Поліна Г. В. ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 243 с.
(Рекомендовано МОН України)
2.Концепт «актриса» в англійській літературі XIX-XX ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації». – Буча. – 2011. – С.74-76
3.Объективация концепта beauty в различных типах англоязычного дискурса (на материале текстов Библии и романа О.Уайльда «Портрет Дориана Грея») // Социальные проблемы общества в свете научного и религиозного знания: сборник статей IX Международной научно-практической конференции преподавателей и студентов / Гл. ред. Л.П. Гунько. – Заокский: ЗДА, 2012. – С. 21-25
4.Вторинна номінація концепту «любов» в англійському релігійному дискурсі // Проблеми освіти : Наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2011. Випуск 368. С. 254-258. (318с.)
5. Об’єктивація концепту BEAUTY в різних типах англомовного дискурсу (на матеріалі текстів «Біблії» і роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» / Г.В. Поліна // Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. – К.: МІЛЕНІУМ, 2012, – Вип. 1, A. – Розділ II. – c. 271-276.
6. Content-based Communicative Grammar Teaching // XVII Tesol-Ukraine International Conference: English in Globalised World. March 15-16, 2012. – Kamianets-Podilsky, 2012. – С.38.
7.Выразительное чтение как средство формирования фонетической речекультурной компетенции и воспитательной составляющей на уроках английского языка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземної мови як чинник забезпечення дієвості знань, Харківський торгівельно-економічний інститут Київського торгівельно-економічного університету. – Харків, 2014. – С. 111-115.
8.Стилистическая репрезентация концепта freedom в политической речи М.Л. Кинга «У меня есть мечта» («I Have a Dream») // Духовные и социально-экономические проблемы развития общества в XXI веке: Сборник научных трудов / Гл. ред. А.А. Петрищев. – Заокский: ЗХГЭИ, 2015
14.Объективация концепта «American dream» в речи М.Л. Кинга «I Have a Dream» //Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, березень, 2015) – К.: Міленіум, 2015. – C 73-77
9. К вопросу о лингво-когнитивном анализе дискурса (на примере речи М.Л. Кинга «I Have A Dream») / Г.В. Поліна // Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. – К.: МІЛЕНІУМ, 2015, – Вип. 3 А (1 том)
10.Когнитивный портрет М.Л. Кинга (на примере речи «I Have a Dream») // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації». – Буча. – 2015. – С.125-127.
11. Причины и цели использования современных языковых кодов в новых контекстах // Духовные и социально-экономические проблемы развития общества в XXI веке: Сборник научных трудов / Гл. ред. А.А. Петрищев. – Заокский: ЗХГЭИ, 2016
12. Тенденции массового употребления современных технических языковых кодов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку». – Буча. – 2016. – С.58-61.
13. Использование современных языковых кодов в нових контекстах //Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, 24-25 лютого, 2016) – К.: Міленіум, 2016. – C. 33-37.
14. Причины и цели использования современных языковых кодов в нових контекстах / Г.В. Поліна // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації». – Буча. – 2016. – С.101-103.
15.Лингвокультурологический анализ инаугурационного обращения президента США Дональда Трампа / Г.В. Поліна // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, лютий, 2017) – К.: Міленіум, 2017. – C.254-256.
16. Использование когнитивной метафоры в тексте Библии / Г.В. Поліна // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, березень, 2018) – К.: Міленіум, 2018. – C. 261-264