Романчук Світлана Миколаївна вчитель української мови та літератури

Романчук Світлана Миколаївна

Рік народження:1975
Посада: доцент кафедри РГФта ПІМ
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
E-mail (робочий): svitlor2017@ukr.net
Освіта /Кваліфікація: філологічна / викладач

Освіта: Волинський національний університет імені Лесі Українки. Кваліфікація : вчитель російської мови та літератури, української мови та літератури;
Другі Міжнародні курси іноземних мов «Інтерлінгва», центр «Леся»
Кваліфікація: вчитель французької мови
Наукові інтереси: стилістика поетичного тексту, психолінгвістика, філософія та соціологія мови, культура фахового мовлення, труднощі перекладу фразеологічних одиниць з французької мови українською.
Публікації: автор 80 наукових праць, 45 з яких – статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях (Росія, Німеччина, Білорусь).