Приймальна комісія +38 066 150 2944 +38 073 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua

Дисципліни освітньої програми “Журналістика”

Цикл обов'язкових дисциплін гуманітарної підготовки

Вивчаючи цю дисципліну, студент пригадає наявні знання та здобуде нові про розвиток державності  та українського суспільства у різні періоди його існування. Також історичні факти представляють не тільки торкаючись основних дат та подій, а акцентуючи увагу на вивченні історії крізь призму суспільних сфер життя як політика, релігія, культура, тощо.

Дисципліна вивчається на 1 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредити.

Студенти здобувають навички читання, письма, аудіювання та говоріння англійською мовою. Окрім базової лексики студент отримає також лексику пов’язану з його майбутньою професією. Зможе розвинути навички синхронного перекладу та перекладу з промови. 

В результаті, знання англійської мови будуть достатніми для спілкування з іноземцями в ситуаціях побуту та професійної діяльності. 

Дисципліна вивчається на 1-2 курсі. На 3 курсі дисципліна включена в розклад без нарахування кредитів. Загальна кількість: 240 годин, 8 кредити. 

Вивчаючи цю дисципліну, студенти дізнаються про розвиток філософської думки у світі та Україні. Увага зосереджується на зв’язку та залежності філософських течій та уявлень від значущих сфер суспільного життя як політика, культура релігія тощо. Студент зможе ширше осягнути загальну картину світу та поглядів на існування людини в системі її світогляду та сформувати власні позиції. 

Дисципліна вивчається на 1 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредити.

Студент дізнається про розробку соціальних, освітніх проектів та принципи роботи грантодавчих організацій.

Прикладні знання допоможуть самостійно подавати заявку на фінансування в благодійний фонд, складати та розподіляти проект бюджету,  логічну матрицю проекту і заповнювати необхідні документи.

Дисципліна вивчається на 4 курсі. Загальна кількість: 90 годин, 3 кредити. 

Загальні знання про суспільство, його організацію, становлення та розвиток; також про формування і функціонування громадської думки – це все предмет вивчення соціології. Соціологи – найкращі друзі журналістів. Вони проводять дослідження, що дають журналісту знання про домінуючі суспільні настрої, сприйняття реформ, готовність суспільства до змін.

Студенти також дізнаються про джерела соціальної інформації і зможуть використовувати її у своїх журналістських матеріалах. 

Дисципліна вивчається на 1 курсі.  Загальна кількість: 90 год. 3 кредити. 

Цикл обов'язкових дисциплін духовного компоненту

Дисципліна спрямована на адаптацію студентів до ефективної організації навчальної діяльності та майбутньої професії. Студент навчиться вирішувати соціальні задачі, більш ефективно комунікувати з оточуючими, а зокрема керівниками та підлеглими, засвоїть принципи таймменеджменту та здобуде знання у сфері балансування духовного, емоційного та фізичного аспектів життя. 

Дисципліна вивчається на 1 курсі. Загальна кількість: 90 годин, 3 кредити.

Вивчаючи дисципліну, студенти розглянуть різні теорії походження всесвіту. Зокрема увага приділяється компаративному аналізу теорії еволюції та теорії створеності. Розглядаються біблійні принципи в порівнянні з сучасними досягненнями науки. 

Студент сформує власні світоглядні погляди та позиції щодо теорії походження Всесвіту. 

Дисципліна вивчається на 3 курсі. Загальна кількість: 90 годин, 3 кредити.

Цикл обов'язкових дисциплін професійної підготовки

Наукові дослідження починаються зі студентських років, і вони особливо цікаві тим, хто планує продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі. Дослідники керуються правилами і методами, без яких наукова робота не може бути ефективною.

Дисципліна знайомить зі структурою наукової роботи і послідовністю процесу. В результаті студент підготує власну наукову статтю, яку представить на студентській науковій конференції.

Дисципліна вивчається на 2 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредити.

Студент дізнається про структуру і розвиток мови, основні трансформації та сучасні тренди. 

Теорія та практика навчають правильно використовувати мовні стилі у журналістських текстах, вільно вживати державну мову у жанрово-стильових ситуаціях,  ефективно використовувати мовні засоби для досягнення певної мети у журналістських матеріалах. 

Дисципліна вивчається на 1-3 курсах. Загальна кількість: 300 год, 10 кредитів.

Закони драматургії необхідно знати для написання сценарію. Створення багатьох телевізійних і радіопрограм починається з написання сценарію. Крім того, структура драматичного твору в тій чи іншій мірі відтворюється в журналістських жанрах і підсилює їх ефективність, вони стають більш зручними для сприйняття.

Студент навчиться створювати насамперед телевізійний і культурно-дозвільний сценарій, а потім зможе застосувати отримані навички в радіодраматургії, для створення сюжетних роликів, мультимедійного сторітеллінга, текстових журналістських творів.

Дисципліна вивчається на 2 курсі. Загальна кількість: 150 годин, 5 кредитів.

  

Уміння зрозуміло пояснювати, впевнено вступати в діалог, приваблювати своєю промовою аудиторію в різних ситуаціях і з різних приводів – це мистецтво і наука. Риторика вчить, що мова – це дар, яким потрібно користуватися майстерно, художньо. Залежно від того, що говорити і кому, риторика відповідає на питання, як говорити, для чого і де.

В результаті вивчення дисципліни студент знайде власний голос, буде говорити більш усвідомлено і розкуто.

Дисципліна вивчається на 4 курсі. Загальна кількість: 150 годин, 5 кредитів.

  

Журналістські жанри

Дисципліна спрямована на адаптацію студента-першокурсника до навчальної діяльності та оволодіння інформаційними жанрами. В програму також включені різні теми, що надалі будуть вивчені більш детально: методи збору інформації, журналістська етика, особливості традиційних медійних каналів – преси, радіо, ТБ і їх трансформації в Інтернет. 

Студент вмітиме на практиці створити матеріал у жанрах м’яка і жорстка новина, репортаж, портрет. Першокурсники навчаться правильно придумувати  заголовки, включати в текст цитати, почнуть професійно оцінювати факти.

Підсумовуючи, студент дізнається що таке журналістика і які особливості роботи у цій сфері на нього чекають.

Дисципліна вивчається на 1 курсі. Загальна кількість: 180 годин, 6 кредитів.

Аналітичні жанри – наступна сходинка після інформаційних. Програма розкриває секрети створення більш складних журналістських творів.Робота кожного студента і групи в цілому спрямована на пошук цікавих тем, технологію та методику їх викладення і обговорення результатів. 

Дисципліна дає можливість засвоїти методи аналітичної роботи, удосконалити навички збору матеріалу, верифікації фактів. 

 

Ви напишете журналістські твори у жанрах коментаря, статті, рецензії, портретистики, вивчите основи журналістського розслідування.

Дисципліна вивчається на 2 курсі. Загальна кількість: 150 год, 5 кредитів.

Орієнтовний перелік тем для занять із художньо-публіцистичних жанрів: загальне поняття про публіцистику; iсторія української публіцистики; основні ознаки художньо-публіцистичних жанрів у журналістиці та їх види. Студенти вивчають наступні жанри: нарис, замальовка, авторська колонка, а також сатиричні жанри фейлетон і памфлет.  Публіцистика трансформується, тому однією з тем є поняття лонгріда у контексті художньо-публіцистичних жанрів.

Дисципліна вчить аналізувати журналістські матеріали художньо-публіцистичних жанрів і писати свої тексти.

Дисципліна вивчається на 3 курсі. Загальна кількість: 150 годин, 5 кредитів.

Предметна спеціалізація

Дисципліна складається з чотирьох модулів, кожен з яких орієнтує студента в важливій сфері життєдіяльності соціуму – соціальній, релігійній, економічній, культурній. Структура модулів приблизно однакова. Вона включає в себе: стан певного сектора і огляд актуальних питань в ньому; джерела інформації: уточнення журналістських жанрів і форматів, більш придатних для цієї сфери; аналіз матеріалів – які ЗМІ та журналісти висвітлюють ті чи інші теми, про що пишуть недостатньо.

Модуль “Соціальна проблематика в ЗМІ” розкриває не тільки гострі проблеми соціально незахищених людей, а й проблеми соціального розвитку. У центрі таких матеріалів завжди людина, її радощі й біди.

Модуль “Релігійна проблематика в ЗМІ” орієнтує в розмаїтті конфесій і специфіці подачі матеріалів на релігійні теми.

Модуль “Економічна проблематика в ЗМІ” систематизує знання про національну економіку і її тенденції, вчить розбиратися у фінансових показниках підприємства. Виробничий репортаж – це не тільки цифри, але і люди.

Модуль “Проблеми розвитку культури в ЗМІ” розвиває інтерес до різних областей творчості, формує термінологічне поле з метою адекватного опису творів мистецтва, розповість як відстежувати календар культурних подій.

“Актуальна проблематика в ЗМІ” – перший крок до предметної спеціалізації. На основі вивченої проблематики студент обирає в наступних семестрах дисципліну, близьку до одного з чотирьох модулів і, приклавши зусилля, може стати експертом в обраній темі, висвітлювати її кваліфіковано.

Дисципліна вивчається на 2 курсі. Загальна кількість: 270 годин, 9 кредитів.

Журналістська етика та право

Права журналіста захищені законом. Журналіст має право на отримання інформації та її вільне поширення. Цензура в Україні заборонена законодавчо. Спираючись на норми закону, журналіст повинен пам’ятати і про те, що герой матеріалу може подати судовий позов про захист честі і гідності. Якщо позивач виграє, журналістська помилка дорого вартуватиме автору і редакції. Як правило, доводиться давати спростування і сплачувати штраф.

Студенти дізнаються правові нюанси, які полегшать їм повсякденну діяльність, захистять від помилок при написанні критичних матеріалів.

Дисципліна вивчається на 4 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредити.

Журналістська етика – це не додатковий атрибут, а складова професії. Репортер і розслідувач на всіх етапах роботи дотримуються професійних етичних стандартів: при зборі матеріалу, створенні контенту, його поширенні, взаємодії з аудиторією, комунікуючи з колегами і керівництвом.

Складні явища сучасності нерідко ставлять журналіста перед важким вибором. Знання професійної етики є підставою для правильного рішення.

Дисципліна вивчається на 1 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредити.

 

Теорія журналістики та теорія масової комунікації

Дисципліна вивчає соціальні групи, поведінку і взаємодію людей у великих і малих групах. Взаємодія здійснюється через комунікацію, саме тому сфері комунікації приділяється так багато уваги. Розглядаються рівні, види, форми, функції і інші характеристики спілкування, а також невербальна комунікація.

Майбутній журналіст зможе використовувати знання про соціально-психологічну поведінку людини і природу конфліктів у своїй професії.

Дисципліна вивчається на 3 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредитів.

Яку роль журналістика повинна відігравати в суспільстві? Чи існує нормативна журналістика, яка задовольняє інформаційні потреби всіх соціальних груп? В різні часи суспільство давало різні відповіді на ці питання, в результаті сформувалися теорії, що трактують призначення мас-медіа. Дисципліна пояснює, чим журналістика відрізняється від реклами, піару та інших видів соціальної комунікації, які критерії оцінки ЗМІ актуальні сьогодні. Поряд з теоретичними питаннями велика увага приділяється технології журналістської діяльності. Студенти також продовжать освоєння інформаційних жанрів.

В результаті студент, займаючись медійної діяльністю, буде ставити собі питання і розрізняти, чи він займається журналістикою, чи іншим видом соціальної комунікації.

Дисципліна вивчається на 1 курсі. Загальна кількість: 150 годин, 5 кредити.

Мета вивчення дисципліни – дати майбутнім журналістам розуміння методів дослідження масової комунікації, сформувати чітке уявлення про місце і значення теорій мас-медіа у розв’язанні практичних завдання суспільства. У дисципліну включений модуль присвячений дослідженням аудиторії.

Студенти дізнаються які зміни відбулися у теорії масової комунікації в 20 столітті і в якому напрямку розвивається зараз; які моделі масової комунікації застосовуються у практиці ЗМІ. Цінним буде вміння проводити дослідження аудиторії від постановки мети до обробки результатів.

Дисципліна вивчається на 3 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредити.

Історія журналістики

Дисципліна описує зародження та розвиток української журналістики, факти минулого і тенденції сучасності.Ви відкриєте для себе “маяки” національної журналістики у її різні періоди, по-новому побачите “зірок” сьогодення. Всі теми цього предмету в цілому формують уявлення щодо ролі ЗМІ в поширенні та розвитку національних соціополітичних ідей. 

Дисципліна  вивчається на 1 курсі. Загальна кількість: 150 год, 5 кредитів.

Предмет цієї дисципліни – зарубіжна журналістика з давніх часів до сучасності. Особлива увага приділяється періодичній пресі Європи і США 18-19 століть, яка сформувала принципи сьогоднішньої професійної журналістики.

Вивчення курсу допомагає зрозуміти, що журналістика розвивалася в контексті історичної динаміки. Сучасне розуміння ролі журналіста в суспільстві дозрівало протягом більш ніж сотні років. Відомі першокурсникам жанри проглядаються ще в працях мислителів Стародавньої Греції. Необхідність відстоювати свободу слова вже розуміли репортери, які публікували тексти рішень англійського парламенту 18 століття.

Дисципліна вивчається на 2 курсі. Загальна кількість: 150 годин, 5 кредитів.

Технологічні канали

Дисципліна вчить “упіймати мить”. А для цього корисно знати історію фотографії, розумітись на видах фотоапаратів та об’єктивах. Класичний репортаж і портретний або сюжетний знімок сьогодні не вичерпують список популярних жанрів. Володіючи основами, студент познайомиться з сучасною практикою фотожурналістики. 

В результаті вивчення дисципліни, технічні аспекти фотозйомки і її технічна складова стануть цілком зрозумілими.

Дисципліна вивчається на 2 курсі. Загальна кількість: 180 год, 6  кредитів.

Ви дізнаєтесь про  розвиток радіо у світі та Україні. Радіо сьогодні підтримується Інтернет-технологіями.Традиційні стандарти та жанри радіопрограм не застаріли, з ними конкурують подкасти. Бурхливе поширення цих “розмовних блогів” надає дисципліні нову назву “Аудіожурналістика”. 

Студент зможе аналізувати радіоаудиторію, створювати та ліцензувати авторську радіопрограму. Розробляти монтажний план, начитувати текст, монтувати доріжку програми та розробляти сітку мовлення.

Дисципліна вивчається на 2 курсі. Загальна кількість: 180 год, 6 кредитів. 

Дисципліна готує студентів до практичної діяльності у пресовій редакції. Ви дізнаєтеся як підготувати газетний номер від контент-плану до верстки і друку. Знатимете як привабити інтерес читачів,  та як правильно вести рекламну політику. Ознайомитеся з правилами архітектоніки друкованого видання.

Після успішного вивчення курсу “Газетно-журнальне виробництво” студент знає як створити власне друковане видання, враховуючи особливості державних законів;  як організувати діяльність редакції; архітектонічно побудувати модель видання, підбираючи за принципами дизайну шрифти, гарнітури, ілюстрації, розділові і декоративні елементи. 

Дисципліна вивчається на 2 курсі. Загальна кількість: 180 годин, 6 кредитів.

Структура дисципліни включає теми з основ тележурналістики, що розкривають специфіку телебачення, а також питання, пов’язані з особливістю телевізійної мови, арсеналом засобів виразності, сучасним станом світового телевізійного виробництва, телевізійною термінологією. 

Далі розглядається технологія створення різних інформаційних телевізійних продуктів: замітки, відеоповідомлення, інформаційного пакету (сюжету), репортажу, інтерв’ю, інформаційного звіту, починаючи від збору інформації та зйомки до виходу в ефір інформаційного випуску.

Студент зможе створювати інформаційні телевізійні продукти і представляти свій матеріал в ефірі.

Дисципліна вивчається на 3 курсі. Загальна кількість: 180 годин, 6 кредитів.

Інтернет-дисципліни

Інструментарій журналістики постійно оновлюється. Мета програми – навчити студента більш кваліфіковано і ефективно користуватися комп’ютером, майстерно оформляти документи, обробляти табличні дані і підтримувати інформаційну безпеку.

Дисципліна закладає важливу теоретичну і практичну основу для предметів, які будуть вивчатися на наступних курсах.

На фінальному випробуванні студент здає індивідуальний проект.

Дисципліна вивчається на 1 курсі. Загальна кількість: 150 годин, 5 кредитів.

  

Студенти-журналісти вивчають цю дисципліну для практичного застосування методів математико-статистичного аналізу даних в соціальних науках, а також для розуміння сильних і слабких сторін статистики. Студенти здобудуть навички аналітичної та статистичної роботи в комп’ютерних програмах.  

Розуміння, які завдання вирішуються математико-статистичними методами в соціальних науках, робота з кількісними даними необхідні при дослідженні аудиторії (дисципліна “Теорія масової комунікації”) і роботі з даними (дисципліна “Журналістика даних”).

Для заліку студенти виконують практичне завдання.

Дисципліна вивчається на 1 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредити.  

Бази даних – відносно нове джерело інформації для журналіста. Знати які існують бази даних, аналізувати цифри, візуалізувати їх або застосовувати в розслідувальних матеріалах – це все ще рідкісна навичка. Безумовно, вона підвищує цінність журналіста на ринку праці. Ще одна тема курсу – види карт. Карта з даними по захворюваності або з позначенням несанкціонованих сміттєзвалищ розповість більше, ніж просто текст.

У завершенні курсу студент знаходить за обраною темою базу даних і створює індивідуальний інтернет-проект у вигляді карти, діаграм чи інших інструментів візуалізації.

Дисципліна вивчається на 2 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредити.

Багатопланова дисципліна, яка включає в себе наступні теми: специфіка Інтернету як інформаційно-комунікаційного простору; етапи розвитку інтернет-журналістики; особливості форматів і жанрів в Інтернет; організація роботи інтернет-редакції. Детально вивчається феномен соціальних мереж, насамперед під кутом просування і комунікації з аудиторією з урахуванням актуальних метрик.

Закінчивши вивчення дисципліни, студент зможе зробити обґрунтований вибір інструментів, який відповідає завданням створення і просування продукту: лонгрід або короткий текст, сайт або лендінг, Фейсбук або Телеграм? На іспит готується презентація власного інтернет-проекту.

Дисципліна вивчається на 3 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредити.

Цей курс дозволить випускнику кафедри журналістики реалізувати себе не тільки у існуючих ЗМІ, але й створити власне медіа. Дисципліна починається з вивчення існуючого досвіду. Ви дізнаєтесь про створення ком’юніті та залучення аудиторії до проекту, розглянете успішні медіастартапи сучасності методом кейс-стаді і усвідомите нові способи фінансування журналістики. 

Навчальний проект власного медіастартапу розвивається по етапам від пошуку ідеї і аналізу ринку до планування фінансової стійкості і просування. В завершенні студент укріплює навички ділової презентації – пітча. 

Дисципліна вивчається на 4 курсі. Загальна кількість: 150 год, 5 кредитів.

Дисципліна дозволяє опанувати технологію створення сайту за шаблоном. Навчання традиційно стартує з HTML (мова гіпертекстової розмітки) з поступовим освоєнням більш складних інструментів. При цьому мета – зробити з студента не програміста, а кваліфікованого користувача, який розуміє місце сайту в системі журналістських інтересів, усвідомлено застосовує готові коди, а більш складні завдання вміє викласти у вигляді техзавдання.

На іспит студенти готують презентацію індивідуального інтернет-проекту.

Дисципліна вивчається на 2 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредити.

Складання і розповідання історій вважають міждисциплінарним форматом, який застосовується в навчанні, вихованні, популярний в бізнесі та журналістиці. Можливі текстові та мультимедійні формати. На заняттях студенти познайомляться з різними підходами до створення сторітелінга. Спочатку ми розбираємо, як влаштовані кращі зразки світового та національного сторітелінга, потім створюємо власні матеріали.

 

Студенти здобудуть цінний досвід створення мультимедійного сторітелінга, що вважається одним з найважливіших в сучасній медійній практиці. 

Дисципліна вивчається на 4 курсі. Загальна кількість: 120 годин, 4 кредити.

Курсова робота

Наукове дослідження у вигляді курсової роботи збагачує студента знаннями з предметної спеціалізації, розвиває здатність до аналізу і синтезу, вчить критичного мислення. Студент побачить цільну картину: які дослідники і що цінного сказали раніше з приводу теми, що його цікавить? Які ЗМІ більш глибоко і послідовно висвітлюють актуальну проблематику?

Курсова робота може послужити основою для випускної кваліфікаційної роботи на четвертому курсі.

Дисципліна вивчається на 3 курсі. Загальна кількість: 60 годин, 2 кредити.