Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Пошук

Фінанси, банківська справа та страхування

“Грошима треба управляти, а не служити їм /Сенека Луций Анней/

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Освітня программа: 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

Кваліфікація: бакалавр

У сфері фінансів – це фахівець, який проводить фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організує роботу фінансових служб підприємств та установ різних форм власності.

У банківській сфері – здійснює кредитні, депозитні та інші банківські операції, проводить розрахунки і складає звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших кредитно-фінансових установах.

У сфері страхування – надає всі види страхових та перестрахових послуг.

Перспективи для студентів:

Під час навчання Ви зможете проходити навчальну і виробничу практики у провідних банківських та страхових установах міста і регіону, у фінансових підрозділах підприємств усіх форм власності.

Ви матимете можливість отримати навички роботи з сучасними інформаційними технологіями в галузі фінансів та отримати сертифікат користувача програмного забезпечення (ПЗ) групи компаній-розробників програмних продуктів (ПП).

Навчання на двох напрямах підготовки.

Вивчення декількох (на вибір студента) іноземних мов.

 

Навчальний процес повністю забезпечений навчальними та робочими програмами, методичними розробками, підручниками та посібниками. програмним забезпеченням загального призначання та спеціальніими пакетами прикладних програм.

Вивчення дисциплін, користування необхідними методичними розробками, підручниками та посібниками забезпечує онлайн  платформа MOODLE.

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачає оволодіння  знаннями:

 • з теорії та практики фінансів,
 • фінансових технологій,
 • фінансового менеджменту,
 • страхування,
 • розробки інвестиційних стратегій на фінансовому ринку.

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує формування вмінь і практичних навичок застосування в професійній діяльності.

Це сучасні знання фінансової науки та набуті компетентності в усіх галузях економіки та сферах фінансово-кредитної системи: в сфері державних фінансів в т.ч. бюджетної та податкової систем, місцевих фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів малого бізнесу, фінансових ринків, банківської  системи та страхування, міжнародних фінансів з використанням спеціалізованих інформаційних систем, сучасних фінансових технологій та програмних продуктів.

Фінанси, банківська справа та страхування — надзвичайно захоплююча, престижна і дуже прибуткова сфера діяльності.

Професія фінансиста є актуальною, оскільки в час постійного розвитку економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає, а тому збільшується і потреба в фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах та фінансових менеджерах.

Прислів’я говорить:

Фінансисти – це такі люди, які знають про гроші більш ніж ті, хто їх має.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» для абітурієнта – це:

 • престиж:  перевага випускника на ринку праці;
 • високий професіоналізм: знання новітніх інформаційних й освітніх ІТ-технології;
 • унікальність: сучасні універсальні знання;
 • ваше майбутнє: професія фінансист – безпрограшний вибір!

Рейтинг цієї професії впродовж багатьох років залишається незмінно високим.

Професія фінансиста є широкоаспектною, універсальною: ви можете працювати фінансистом як на промисловому підприємстві, так і в бюджетній сфері.

Навчальний процес забезпечує досвідчений професорсько-викладацький склад.

Науковий потенціал кафедри дає змогу здійснювати якісну підготовку фахівців за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», які зможуть працювати як в Україні, так і за її межами.

На кафедрі функціонують комп’ютерні зали.

 • Потужна матеріально-технічна база.
 • Сучасна комп’ютерна техніка.
 • Кафедра має власну сторінку на сайті УГІ, де розміщена інформація для вивчення дисциплін за спеціальностями кафедри.

Встановлено програмне забезпечення загального призначання та спеціальні прикладні програмні продукти, зокрема    ПП Українська бухгалтерська система УБС,  ПП “M.E.Doc”, Система “IS-pro” та інші.

На кафедрі  ведуться наукові дослідження по темі “Інформаційні системи і технології  управління соціально-економічними процесами в галузях економіки”.

При цьому працівники кафедри здійснюсть постановку задачі і включають у процес дослідження студентів, а отримані результати обговорюються і презентуються на науково-практичних конференціях вітчизняних та міжнародних (у тому числі студентських конференціях).