Фізичне виховання

Здоровий дух – здорове тіло

Галузь знань: 01 «Освіта»

Освітня програма: 017 «Фізична культура і спорт»

Кваліфікація: бакалавр з фізичного виховання

-Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
-Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
-Методист позашкільного закладу;
-Інструктор з фізичної культури;
-Інструктор(організатор) зі спортивно-масової роботи;
-Організатор позакласної та позашкільної спортивної роботи;
-Вихователь дошкільного закладу;
-Інструктор фітнес-клубу;
-Інструктор з виробничої гімнастики;
-Інструктор спортивного клубу;
-Інструктор оздоровчо-спортивного туризму.

Фізична культура і спорт — сфера життєдіяльності людини, яка пов’язана з розвитком фізичної досконалості особистості, є важливим чинником підтримки й укріплення здоров’я людини, удосконалення її культури, способом спілкування, активного дозвілля, альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям. Фізична культура і спорт інтенсивно впливають на всі сфери суспільного буття та сприяють мінімізації економічних витрат, є чинниками збільшення працездатного віку людини.

Силабуси

ОК.1 Історія та культура України
ОК.2 Філософія
ОК.3 Інформатика
ОК.4 Основи наукових досліджень
ОК.5 Українська мова за професійним спрямуванням
ОК.6 БЖД
ОК.7 Формування особистості фахівця
ОК.8 Основи креаціонізму
ОК.9 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК.10 Анатомія людини
ОК.11 Фізіологія людини
ОК.12 Спортивна фізіологія
ОК.13 Спортивна медицина
ОК.14 Загальна психологія
ОК.15 Основи педагогіки
ОК.16 Педагогічна майстерність
ОК.17 Психологія фізичного виховання
ОК.18 Історія фізичної культури
ОК.19 Професійна діяльність та методи дослідження у сфері фізичного виховання
ОК.20 Теорія і методика фізичного виховання
ОК.21 Біохімія
ОК.22 Метрологічний контроль у фізичному вихованні
ОК.23 Лікувальна фізична культура
ОК.24 Методика адаптивного фізичного виховання, в т ч для учнів
ОК.25 Гімнастика та методика її викладання
ОК.26 Рекреаційні ігри
ОК.27 Легка атлетика та методика її викладання
ОК.28 Ігрові види спорту та методика їх викладання
ОК.29 Олімпійський_та_професійний_спорт
ОК.30 Фізична реабілітація
ОК.31 Масаж
ОК.32 Туризм
ОК.35 Фізіологія вищої нервової діяльності
ОК.36 Загальна теорія підготовки спортсменів
ОК.37 Нові технології у фізичному вихованні
ОК.38 Оздоровча ходьба та біг
ОК.39 Теорія та методика викладання фітнесу
Фізичне виховання

РП ОК1 Історія та культультура України
РП ОК2 Філософія
РП ОК3 Інформатика
РП ОК4 Основи наукових досліджень
РП ОК5 Українська мова за професійним спрямуванням 
РП ОК6 БЖД
РП ОК7 Формування особистості фахівця
РП ОК8 Основи креаціонізму
РП ОК9 Іноземна мова за професійним спрямуванням
РП ОК10 Анатомія людини
РП ОК11 Фізіологія людини
РП ОК12 Спортивна фізіологія
РП ОК13 Спортивна медицина
РП ОК14 Основи психології
РП ОК15 Основи педагогіки
РП ОК16 Педагогічна майстерність
РП ОК17 Психологія фізичного виховання
РП ОК18 Історія фізичної культури
РП ОК19 Професійна діяльність та методи дослідження у сфері фізичного виховання
РП ОК20 Теорія і методика фізичного виховання
РП ОК21 Біохімія
РП ОК22 Метрологічний контроль у фізичному вихованні
РП ОК23 Лікувальна фізична культура
РП ОК24 Методика адаптивного фізичного виховання, в т ч для учнів
РП ОК25 Гімнастика та методика її викладання
РП ОК26 Рекреаційні ігри
РП ОК27 Легка атлетика
РП ОК28 Ігрові види спорту
РП ОК29 Олімпійський та професійний спорт
РП ОК30 Фізична реабілітація
РП ОК31 Масаж
РП ОК32 Туризм
РП ОК35 Фізіологія вищої нервової діяльності
РП ОК36 Загальна теорія підготовки спортсменів
РП ОК37 Нові технології у фізичному вихованні
РП ОК38 Оздоровча ходьба та біг
РП ОК39 Теорія та методика викладання фітнесу

Обговорення проєкту Освітньої програми

В 2013 році Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за професійним спрямуванням «Фізична культура і спорт».

Керівництво кафедрою очолював професор, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник фізичнох культури і спорту України, Заслужений тренер України, відмінник освіти України, майстер спорту з легкої атлетики – Терещенко Валерій Іванович.

З 2022 року кафедру очолює Ірина Корженко.

Здоров’я людини – це життєва цінність, яка займає найвищий щабель в системі якісних проявів кожної особистості: інтереси, ідеали, гармонія, краса, сутність життя, досконалість, щастя, любов, творча праця. Іншими словами стан здоров’я людини впливає і одночасно обумовлює всі сторони і сфери життєдіяльності особистості з біологічного, духовного і соціального погляду.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Фізична культура і спорт» передбачена ґрунтовна професійна підготовка.

Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та професійно-прикладних навичок людини.