Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Search

Фізичне виховання

Здоровий дух – здорове тіло

Галузь знань: 01 «Освіта»

Освітня програма: 017 «Фізична культура і спорт»

Кваліфікація: бакалавр з фізичного виховання

3475 – Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи тощо);
3475 – Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції);
3475 – Інструктор-методист спортивної школи;
3475 – Інструктор з аеробіки;
3475 – Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
3475 – Фітнес-тренер;
3475 – Інструктор із стройової та фізичної підготовки;
3475 – Інструктор-методист з фізичної культури та спорту;
3475 – Інструктор-методист з виробничої гімнастики.

Фізична культура і спорт — сфера життєдіяльності людини, яка пов’язана з розвитком фізичної досконалості особистості, є важливим чинником підтримки й укріплення здоров’я людини, удосконалення її культури, способом спілкування, активного дозвілля, альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям. Фізична культура і спорт інтенсивно впливають на всі сфери суспільного буття та сприяють мінімізації економічних витрат, є чинниками збільшення працездатного віку людини.

Силабуси та Робочі програми

ОК.1 Історія та культура України
ОК.2 Філософія
ОК.3 БЖД, ЦЗ, ОП
ОК.4 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК.5 Долікарська медична допомога і спорт
ОК.6 Основи креаціонізму
ОК.7 Основи психології
ОК.8 Основи педагогіки
ОК.9 Формування особистості фахівця
ОК.10 Основи наукових досліджень
ОК.11 Інформатика
ОК.12 Українська мова за професійним спрямуванням
ОК.13 Анатомія людини
ОК.14 Фізіологія людини
ОК.15 Спортивна фізіологія
ОК.16 Спортивна медицина
ОК.17 Педагогічна майстерність у сфері фізичного виховання і спорту
ОК.18 Психологія фізичного виховання
ОК.19 Історія фізичної культури і спорту
ОК.20 Професійна діяльність та методи дослідження у сфері фізичної культури і спорту
ОК.21 Теорія та методика фізичного виховання і спорту
ОК.22 Біохімічні основи спорту
ОК.23 Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті
ОК.24 Лікувальна фізична культура
ОК.25 Теорія і методика адаптивної фізичної культури
ОК.26 Гімнастика та методика її викладання
ОК.27 Рекреаційні ігри
ОК.28 Легка атлетика та методика її викладання
ОК.29 Ігрові види спорту та методика їх викладання
ОК.30 Олімпійський та професійний спорт
ОК.31 Фізична реабілітація у спорті
ОК.32 Масаж
ОК.33 Спортивний туризм
ОК.36 Психологія рухової активності
ОК.37 Загальна теорія підготовки спортсмена
ОК.38 Інноваційні технології у фізичному вихованні та спорті
ОК.39 Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
ОК.40 Теорія та методика викладання фітнесу

РП ОК1 Історія та культультура України
РП ОК2 Філософія
РП ОК3 БЖД, ЦЗ, ОП
РП ОК4 Іноземна мова за професійним спрямуванням
РП ОК5 Долікарська медична допомога
РП ОК6 Основи креаціонізму
РП ОК7 Основи психології
РП ОК8 Основи педагогіки скан
РП ОК9 Формування особистості фахівця
РП ОК10 Основи наукових досліджень
РП ОК11 Інформатика
РП ОК12 Українська мова за професійним спрямуванням
РП ОК13 Анатомія людини
РП ОК14 Фізіологія людини
РП ОК15 Спортивна фізіологія
РП ОК16 Спортивна медицина
РП ОК17 Педагогічна майстерність у сфері фізичного визовання і спорту
РП ОК18 Психологія фізичного виховання
РП ОК19 Історія фізичної культури і спорту
РП ОК20 Професійна діяльність та методи дослідження у сфері фізичної культури і спорту
РП ОК21 Теорія і методика фізичного виховання і спорту
РП ОК22 Біохімічні основи спорту
РП ОК23 Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті
РП ОК24 Лікувальна фізична культура
РП ОК25 Теорія і методика адаптивної фізичної культури
РП ОК26 Гімнастика та методика її викладання
РП ОК27 Рекреаційні ігри
РП ОК28 Легка атлетика та методика її викладання
РП ОК29 Ігрові види спорту та методика їх викладання
РП ОК30 Олімпійський та професійний спорт
РП ОК31 Фізична реабілітація у спорті
РП ОК32 Масаж
РП ОК33 Спортивний туризм
РП ОК36 Психологія рухової активності
РП ОК37 Загальна теорія підготовки спортсмена
РП ОК38 Інноваційні технології у фізичному вихованні та спорті
РП ОК39 Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
РП ОК40 Теорія та методика викладання фітнесу

Обговорення проєкту Освітньої програми

В 2013 році Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за професійним спрямуванням «Фізична культура і спорт».

Керівництво кафедрою очолював професор, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник фізичнох культури і спорту України, Заслужений тренер України, відмінник освіти України, майстер спорту з легкої атлетики – Терещенко Валерій Іванович.

З 2022 року кафедру очолює Ірина Корженко.

Здоров’я людини – це життєва цінність, яка займає найвищий щабель в системі якісних проявів кожної особистості: інтереси, ідеали, гармонія, краса, сутність життя, досконалість, щастя, любов, творча праця. Іншими словами стан здоров’я людини впливає і одночасно обумовлює всі сторони і сфери життєдіяльності особистості з біологічного, духовного і соціального погляду.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Фізична культура і спорт» передбачена ґрунтовна професійна підготовка.

Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та професійно-прикладних навичок людини.