Фізичне виховання

Здоровий дух – здорове тіло

Галузь знань: 01 «Освіта»

Освітня програма: 017 «Фізична культура і спорт»

Кваліфікація: бакалавр з фізичного виховання

-Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
-Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
-Методист позашкільного закладу;
-Інструктор з фізичної культури;
-Інструктор(організатор) зі спортивно-масової роботи;
-Організатор позакласної та позашкільної спортивної роботи;
-Вихователь дошкільного закладу;
-Інструктор фітнес-клубу;
-Інструктор з виробничої гімнастики;
-Інструктор спортивного клубу;
-Інструктор оздоровчо-спортивного туризму.

Фізична культура і спорт — сфера життєдіяльності людини, яка пов’язана з розвитком фізичної досконалості особистості, є важливим чинником підтримки й укріплення здоров’я людини, удосконалення її культури, способом спілкування, активного дозвілля, альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям. Фізична культура і спорт інтенсивно впливають на всі сфери суспільного буття та сприяють мінімізації економічних витрат, є чинниками збільшення працездатного віку людини.

Силабуси

ОК.1 Історія та культура України
ОК.2 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК.3 Філософія
ОК.4 Інформатика
ОК.5 Основи наукових досліджень
ОК.6 Українська мова за професійним спрямуванням
ОК.7 БЖД
ОК.8 Духовне становлення фахівця
ОК.9 Основи креаціонізму
ОК.10 Анатомія людини
ОК.11 Фізіологія людини
ОК.12 Спортивна фізіологія
ОК.13 Спортивна медицина
ОК.14 Загальна психологія
ОК.15 Основи педагогіки
ОК.16 Педагогічна майстерність
ОК.17 Психологія фізичного виховання
ОК.18 Історія фізичної культури
ОК.19 Професійна діяльність та методи дослідження у сфері фізичного виховання
ОК.20 Теорія і методика фізичного виховання
ОК.21 Біохімія
ОК.22 Метрологічний контроль у фізичному вихованні
ОК.23 Лікувальна фізична культура
ОК.24 Методика адаптивного фізичного виховання, в т ч для учнів
ОК.25 Гімнастика та методика її викладання
ОК.26 Рекреаційні ігри
ОК.27 Легка атлетика та методика її викладання
ОК.28 Ігрові види спорту та методика їх викладання
ОК.29 Олімпійський_та_професійний_спорт
ОК.30 Фізична реабілітація
ОК.31 Масаж
ОК.32 Туризм
ОК.35 Фізіологія вищої нервової діяльності
ОК.36 Психофізіологія рухової активності
ОК.37 Загальна теорія підготовки спортсменів
ОК.38 Нові технології у фізичному вихованні
ОК.39 Оздоровча ходьба та біг
ОК.40 Оздоровча гімнастика, фітнес
Фізичне виховання

Обговорення проєкту Освітньої програми

В 2013 році Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за професійним спрямуванням «Фізична культура і спорт».

Керівництво кафедрою здійснює професор, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник фізичнох культури і спорту України, Заслужений тренер України, відмінник освіти України, майстер спорту з легкої атлетики – Терещенко Валерій Іванович.

Здоров’я людини – це життєва цінність, яка займає найвищий щабель в системі якісних проявів кожної особистості: інтереси, ідеали, гармонія, краса, сутність життя, досконалість, щастя, любов, творча праця. Іншими словами стан здоров’я людини впливає і одночасно обумовлює всі сторони і сфери життєдіяльності особистості з біологічного, духовного і соціального погляду.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Фізична культура і спорт» передбачена ґрунтовна професійна підготовка.

Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та професійно-прикладних навичок людини.