Лабораторія психології

Основна мета лабораторії – всебічне забезпечення проведення лабораторних та практичних занять з дисциплін (модулів) і практикам, закріплених за кафедрою та надання психологiчної допомоги

Завдання:

1.  Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт УГІ і планів кафедри психології і педагогіки.

 2.  Створення організаційно-методичних умов для практичного застосування досвіду;  розробка технологій впровадження продуктів діяльності Лабораторії.

 3.  Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.

 4.  Організація і проведення науково-технічних і науково-освітніх виставок, семінарів, нарад, конференцій, шкіл, яка здійснює пропаганду наукових, дослідницьких і освітніх досягнень УГІ.

 5. Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців.

6.  Сприяння в організації інформаційно-технічної та рекламно-видавничої діяльності.

7.  Надання психологічної допомоги та консультації психолога.