Наукова робота

Стажування студентів-психологів в Інституті Trauma Healting Institute (USA)

Діяльність психолога може носити різноманітний характер і є завжди творчою – підкреслюється у навчальному курсі “Вступ до спеціальності”. Приклад використання каністерапії – розглядалися можливості заходів зі застосування собак у роботі – Вдячні нашим запрошеним гостям із ГО “Друг Героя” – Ольга Смірнова, Наталія Чупрун та золотистий ретривер та Ольга Коваленко та французький бульдог Гресі. – 1 фото. “Майстерклас з каністерапії  проведено у партнерстві із проектом Друг Героя (hero`s Companion)– це канадсько-український некомерційний проект. Його мета – допомогти у зціленні ветеранів Збройних Сил України та українських добровольчих батальйонів, які продовжують боротися із пост-травматичним стресовим розладом (ПТСР) та іншими непомітними та помітними травмами, які були нанесені внаслідок військових операцій, використовуючи потужний зв’язок людини та собаки.

1. Науковий гурток «Психоедукація і духовність».

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Антонець Марина Олексіївна

Мета наукової роботи гуртка – вивчення сучасних психологічних і соціальних проблем в умовах діджтиталізації.

Завдання:

  1. З’ясувати напрямки розвитку особистості в сучасному суспільстві;
  2. Навчити ЗВО застосовувати біблійні знання в психологічних дослідженнях;
  3. Розробляти тренінги для проведення у закладах освіти, геріатричних будинках, церквах тощо.

Результатом роботи гуртка є виступ на пленарному засіданні ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації», що відбулася 17 квітня 2019 року в УГІ Алордей Д.Б.Текли з доповіддю «Роль жінки у сучасному суспільстві», а також видання тез конференції Алордей Д.Б.Текли, Аделаджи Абоседи О., Лобанова Г.В., Орєхової С.І., Гитченко С.І. Також Алордей Д.Б.Текла брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток сімейної політики міста», що відбулася 17 травня 2019 року у Броварах. За результатами конференції видано наукову працю Алордей Т.Д,Б., Антонець М.О. Роль матері у сучасній родині / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сімейної політики міста», 17 травня 2019 року, Бровари.–Херсон: Вид.дім «Гельветика», 2019.–С.57-63. Зараз готується стаття у  Scopus на тему «Вплив оновленого мислення ЗВО на розуміння проблем сучасної родини» разом із студенткою 3 курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Яковенко Г.А., яка доповідала на ХV Міжнародній науково-практичній конференції «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» з темою «Духовні проблеми сучасної родини».

2. Науковий гурток «КПТ»

Науковий керівник: кандидат психологічних наук Парасей-Гочер А.О.

Мета наукового гуртка

В процесі роботи наукового гуртка розкриваються основні принципи роботи в парадигмі когнітивно-поведінкової терапії, а також способи роботи з переконаннями, емоціями, фізичними відчуттями і поведінкою людини, що звертаються за психологічною допомогою.

Набуття теоретичних знань та практичного досвіду студентів в процесі прийняття участі в особистісній груповій психотерапії дозволить «зсередини» відпрацювати методи КПТ з позиції клієнта та терапевта.

Що пропонується на заняттях гуртка

  • Доступне і послідовне пояснення того, як змінитися, стати більш продуктивним, як застосувати перевірені методи КПТ в своєму житті;
  • Чіткі інструкції, як здійснити видимі зміни в житті крок за кроком;
  • Практичні поради про зміну паттернів обмеженого мислення

3. Науковий гурток «Anima viventim»

Студентський науковий гурток «Anima viventim» кафедри психології є добровільним науковим об’єднанням студентів, утвореним з метою організації та сприяння їх науково-дослідній і практичній діяльності.

Науково-дослідна діяльність студентської молоді є важливою складовою освітнього процесу та сприяє формуванню її фахової компетентності у царині психології.

Керівник гуртка: кандидат психологічних наук, доцент Вятоха Ірина Юріївна.   Електронна адреса: i.dubovskira@gmail.com.

Мета діяльності гуртка: реалізація та розвиток наукового потенціалу здобувачів освіти Українського гуманітарного інститута.

Основні завдання гуртка:

– залучення студентів напряму підготовки «Психологія» до здійснення дослідницької і відповідної практичної діяльності з актуальних проблем психології, що пов’язані з майбутньою професійною діяльністю;

– розвиток практичних умінь та навичок учасників гуртка організовувати та проводити наукове дослідження і проводити практичні форми роботи, аналізувати їх результати, формулювати висновки, презентувати результати наукової і практичної діяльності у вигляді статей і тез доповідей;

– ознайомлення учасників гуртка з особливостями публікації наукових статей у фахових виданнях, виданнях наукометричних баз Web of Science, Scopus;

– пропагування культури академічної доброчесності;

– сприяння розвитку духовного та інтелектуально-творчого потенціалу учасників гуртка;

– формування готовності студентів до участі в наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, грантах, а також в практично-прикладних загодах стосовно психопросвітництва, психогігієни та психологічної допомоги особистості;

– залучення студентів до волонтерської діяльності з упровадження власних науково-практичних розробок.

Графік роботи гуртка «Anima viventim» на 2020-2021 навчальний рік:

Зміст занять Дата Відповідальні за проведення
1 Загальні збори. Затвердження графіка роботи гуртка, напрямів діяльності гуртка. Вибори виконавчого комітету гуртка.

Ознайомлення з науковими заходами для студентів.

Розгляд наукових досліджень учасників гуртка, виконуваних за власною ініціативою.

Ознайомлення з програмою  волонтерської діяльності Trauma Healting Institute (USA) «Зцілення душевних травм».

14.09.

2020

Керівник гуртка
2 Визначення проблеми наукового дослідження. Формулювання понятійного апарату наукового дослідження. Аналіз прикладів наукових досліджень.

Розгляд наукових досліджень учасників гуртка.

Організація процесу проходження програми «Зцілення душевних травм».

12.10.

2020

Керівник гуртка, секретар, голова виконавчого комітету
3 Алгоритм теоретичного аналізу в науковому дослідженні. Правила реферування наукової літератури.

Розгляд наукових досліджень учасників гуртка.

Проведення заняття 1 «Страждання: явище, причини» програми «Зцілення душевних травм».

16.11.

2020

Керівник гуртка, секретар, голова виконавчого комітету, запрошені експерти
4 Вивчення принципів академічної доброчесності в теоретичній частині дослідження.

Розгляд наукових досліджень учасників гуртка.

Проведення заняття 2 «Як отримати зцілення від душевних травм?» програми «Зцілення душевних травм».

14.12.

2020

Керівник гуртка, секретар, голова виконавчого комітету, запрошені експерти
5 Побудова емпіричного дослідження. Підбір методів емпіричного дослідження. Формування вибірки досліджуваних. Етапність аналізу емпіричних даних. Засоби візуалізації емпіричних результатів.

Розгляд наукових досліджень учасників гуртка.

Проведення заняття 3 «Людина в скорботі: зміст і прояви» програми «Зцілення душевних травм».

15.02.

2021

Керівник гуртка, секретар, голова виконавчого комітету, запрошені експерти
6 Математична обробка емпіричних даних. Дотримання принципів академічної доброчесності в представленні результатів емпіричного дослідження. Формулювання висновків дослідження.

Розгляд наукових досліджень учасників гуртка.

Проведення заняття 4  «Діти: особливості перебігу душевних травм» програми «Зцілення душевних травм».

15.03.

2021

Керівник гуртка, секретар, голова виконавчого комітету, запрошені експерти
7 Особливості роботи над науковим звітом, статтею за проведеним дослідженням.

Розгляд наукових досліджень учасників гуртка.

Проведення заняття 5 «Як допомогти жертвам зґвалтування» програми «Зцілення душевних травм».

12.04.

2021

Керівник гуртка, секретар, голова виконавчого комітету, запрошені експерти
8 Загальні збори. Затвердження звіту про діяльність гуртка.

 

17.05.

2021

Керівник гуртка, секретар.

Учасники гуртка:

Колєватова Д., Піскун Д., Назіма М., Середа Н., Бочкур Л., Худолій Л., Солодович В., Тарасюк А., Левдар А. (ПС-19),

Сидорова Л.М., Шевцова Л.Г. (ЗПС-18),

Жолобчук Н.М. (ЗПС-19).