2016-12-07_14-12-46-252×300

Балаклицький Максим Анатолійович

Рік народження: 1977
Посада: Професор кафедри журналістики
Науковий ступінь: Доктор наук із соціальних комунікацій
E-mail (робочий): b@asd.in.ua
Освіта / Кваліфікація: 1999 р. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, кваліфікація вчителя української мови і літератури та англійської мови.

Кандидатська дисертація: “Іван Багряний: «Нова релігійність» як конструент художньої творчості”, спеціальність 10.01.01 — українська література.
Докторська дисертація: “Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан”, спеціальність 27.00.04 — теорія та історія журналістики.
Сфера наукових інтересів
Журналістика, соціальні комунікації, медіа, історія соціальних комунікацій, релігійна комунікація, прес-фото, телевиробництво, редагування, медіаменеджмент
Наукові публікації станом на листопад 2016 р.
є автором монографій “Нова релігійність” Івана Багряного” (Київ, 2005), «Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років» (Харків, 2011), науково-методичного посібника «Есе як художньо-публіцистичний жанр» (Харків, 2007). Є науковим керівником одного аспіранта, який працює над дослідженням з поетики публіцистичного тексту. Є автором більше 80 наукових публікацій за фахом.
Дисципліни, які викладає
Теорія журналістики, Етика і психологія журналістської творчості, Медіакритика, Аналітичні жанри, Видавнича справа і редагування, Основи релігійної журналістики, Теорія й методика журналістської творчості