Викладачі кафедри журналістики

Кушнір Галина Олександрівна

Посада: завідувач кафедри журналістики, гарант ОП, старший викладач (основне місце роботи)
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій
E-mail (робочий): h.kushnir@ugi.edu.ua
Освіта / Кваліфікація:
Базова: магістр журналістики
Кандидатська дисертація: «Релігійна публіцистика Євгена Сверстюка в комунікаційному дискурсі “Суспільство – Церква”»

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Балаклицький Максим Анатолійович

Посада: професор кафедри журналістики
Науковий ступінь: Доктор наук із соціальних комунікацій
Вчене звання: Професор кафедри журналістики
E-mail (робочий): balaklytskyi@ugi.edu.ua
Освіта / Кваліфікація:
Базова: 1999 р. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, кваліфікація вчителя української мови і літератури та англійської мови.
Кандидатська дисертація: “Іван Багряний: «Нова релігійність» як конструент художньої творчості”, спеціальність 10.01.01 — українська література.
Докторська дисертація: “Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан”, спеціальність 27.00.04 — теорія та історія журналістики.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Романчук Світлана Миколаївна

Посада: доцент кафедри журналістики (основне місце роботи)
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
E-mail (робочий): svitlor2017@ukr.net
Освіта / Кваліфікація:
Базова: Вчитель російської мови і літератури та української мови і літератури
Кандидатська дисертація: «Лексико-стилістична парадигма української поезії пісенного жанру 60-80-х років ХХ століття».

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Коваль Аркадій Геннадійович

Посада: викладач кафедри журналістики УГІ.
E-mail (робочий): a.koval@ugi.edu.ua
Освіта / Кваліфікація: Вища/Гірничий інженер.
Базова: Спеціальність «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин». 
Диплом: Серія УВ № 875072, виданий 1982 р. Криворізький національний технічний університет,

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Полумисна Ольга Олексіївна

Посада: доцент кафедри журналістики (сумісник)
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, 
Вчене звання: доцент кафедри журналістики
E-mail (робочий): polumisna.olga@gmail.com
Освіта / Кваліфікація:
Базова:  філологічна. Українська мова та література. Французька мова та література і переклад;
Кандидатська дисертація: «Журнал «Украинская жизнь» (1912-1917 рр.) і літературний процес початку ХХ століття»
Викладацький досвід:
Основи цифрових технологій

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Снурнікова Юлія Михайлівна

Посада: доцент кафедри журналістики (сумісник)
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: Доцент кафедри журналістики 
E-mail (робочий): yu.snurnikova@ugi.edu.ua
Освіта / Кваліфікація:
Базова: 
У 1999 р. закінчила навчання в Харківській державній академії культури (факультет документознавства та інформаційної діяльності), спеціальність: документознавство та інформаційна діяльність. Кваліфікація: документознавець, спеціаліст з інформатики. 
2000–2003 рр. – аспірантура Харківської державної академії культури, факультет документознавства та інформаційної діяльності , спеціальність: «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».
2004–2006 рр. – аспірантура ХНУ ім. В.Н. Каразіна, кафедра журналістики (прикріплення для складання іспитів і захисту дисертації).

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Синчак Богдан Анатолійович

Посада: заступник завідувача кафедри
E-mail (робочий): b.synchak@ugi.edu.ua
Науковий ступінь:
Аспірант кафедри журналістики Київського університету культури (3 рік навчання). Тема дисертації: «Деонтологія журналістської діяльності: виклики, дилеми, тенденції».
Освіта / Кваліфікація:
У 2017 закінчив навчання за спеціальністю «Журналістика» Українського гуманітарного інституту.
У 2019 захистив магістерську за темою «Особливості викладання журналістської етики для студентів вищих навчальних закладів» Київського університету культури, здобув кваліфікацію магістр журналістики.
З 2019 здобуває науковий ступінь доктора філософії з журналістики.
Базова: магістр журналістики

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Івончак Настасія Дмитрівна

Посада: лаборант кафедри
E–mail (робочий): n.ivonchak@ugi.edu.ua
Освіта / кваліфікація: 
У 2020 р. закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2015 р. – 2020 р., диплом магістра, спеціальність «Філологія», спеціалізація «035.01 українська мова та література».

 

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ