photo (1)

Болдирев Ростислав Васильович

Рік народження: 1935
Посада: Завідувач кафедри
Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Вчене звання: Професор
Кваліфікація: Академік АН ВШ України з 1994 р. Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи України.

Закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченка, у 1964 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1964—1992 рр. — старший науковий співробітник відділу загального і слов'янського мовознавства Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН України, з 1987 р. — професор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, з 1988 р. — професор КДУ ім. Т. Шевченка. Доктор філологічних наук (1985), професор (1987). У 1992—2004 рр. — завідувач кафедри фонетики і граматики слов'янських мов Київського національного лінгвістичного університету, з 2004 р. — професор-консультант кафедри загального та українського мовознавства цього університету, з 2005 р. — професор-консультант кафедри германської філології Українського гуманітарного університету. З 2012 року — ректор Українського гуманітарного інституту в м. Буча. Володіє 10 мовами.

Наукова діяльність
Основні напрями наукових досліджень: слов'янська та індоєвропейська етимологія, лінгвістична русистика та україністика, германська і романська історична лексикологія, балканістика, хеттологія, класична філологія, давньоіранська філологія та орієнталістика.

Автор понад 960 наукових праць. Серед них 7 монографій, зокрема «Етимологічний словник української мови» у п'яти томах (1982—2000), майже 5 тисяч етимологічних статей (переважно праслов'янська лексика індоєвропейського та неіндоєвропейського походження). Підготував 8 докторів наук і 28 кандидатів наук.

Один з засновників і редакторів «Наукового вісника кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету» (2000—2004).

Основні напрями наукових досліджень Ростислава Болдирєва — слов'янська та індоєвропейська етимологія, історія і типологія слов'янських мов, функціональна граматика, германська і романська історична лексикологія, давньоіранська філологія, класична філологія, хеттологія і орієнталістика. Він підготував серію історико-етимологічних досліджень, зокрема, майже 1000 наукових праць, серед них 7 монографій.

У 80-х рр. ХХ ст. був членом спеціалізованої вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Академії наук України, зараз — член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій КНУ ім. Т. Шевченка та Київського національного лінгвістичного університету.

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШУ (2008).