2

Мичак Надія Григорівна

Рік народження: 1957
Посада: старший викладач кафедри падагогіки та психології
Науковий ступінь: Магістр
Email: nadiia.mychak@gmail.com

Освіта: Одеський державний університет імені І.І.Мечникова.
Кваліфікація:
Біолог. Викладач біології та хімії.
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «Крок»»
Кваліфікація: керівник навчального закладу.
Наукові інтереси: Екологія, безпека життєдіяльності, психологія та педагогіка, стратегія сталого розвитку України, педагогічна майстерність, методична робота викладача, менеджмент, управління персоналом, психологія споживача, організація праці менеджера.
Курси: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Кваліфікація: Менеджмент
Нагороди: знак «Відмінник освіти України»
Публікації: автор 26 наукових праць у вітчизняних та міжнародних
наукових виданнях.